NYHEDER ADOPTIONER FRA VIETNAM SÆTTES I BERO

Efter nøje overvejelse har DIA har besluttet at berosætte samarbejdet med Vietnam.

Direktør Jeanette Larsen udtaler om beslutningen:

”Det er ikke en nem beslutning at berosætte et mangeårigt samarbejde, ikke mindst fordi vi ved, at det har indgribende betydning for de familier, der står på venteliste til et barn fra det pågældende land. ”

”Når vi har besluttet at berosætte samarbejdet, er det fordi, der i Vietnam ikke er en central styring af formidlingen af børn med særlige behov, og fordi betalingen af ’care cost’ til børnehjemmene ikke er reguleret. Det indebærer en risici for, at ikke alle adoptioner gennemføres på et tilstrækkeligt grundlag og uden økonomisk vinding for øje.

”Jeg vil gerne understrege, at DIAs beslutning ikke skyldes konkrete betænkeligheder i de få adoptioner, der til nu er gennemført til Danmark.”

Om hvornår et eventuelt samarbejde kan genoptages siger direktør Jeanette Larsen:

”Vi har haft et mangeårigt og respektfuldt samarbejde med Vietnam. Vi vil fortsat være i dialog med de vietnamesiske myndigheder, og vi vil naturligvis følge udviklingen i Vietnam. Det er klart, at en genoptagelse af et aktivt formidlingssamarbejde både kræver, at der gennemføres relevante tiltag, der kan imødegå de usikkerheder, der i dag er i adoptionssystemet, ligesom en genoptagelse forudsætter Ankestyrelsens tilladelse.”

Udvidelse af telefontiden og afholdelse af individuelle samtaler

DIA er opmærksom på, at beslutningen om at berosætte formidlingen fra Vietnam har stor betydning for de familier, der står på ventelisten.

Der er derfor iværksat et særligt beredskab, som omfatter udvidet telefontid samt mulighed for individuel rådgivning af de berørte.

Alle berørte familier er blevet tilbudt en individuel samtale med en adoptionskoordinator med henblik på at tale om mulighederne for skift af venteliste.

Alle berørte familier har desuden modtaget en invitation til informationsmøde.

Mere om baggrunden for at berosætte samarbejdet

Forud for beslutningen har DIA været i dialog med Ankestyrelsen om formidlingen fra Vietnam.

Du kan læse mere om de overvejelser og drøftelser, der har været mellem organisationerne i det Europæiske samarbejde, EurAdopt, samt myndighederne i Vietnam i DIAs brev til Ankestyrelsen her.

Du kan også læse Ankestyrelsens tilbagemelding på DIAs overvejelser her.

Seneste nyt om NYT FRA DIAVietnam
28. November 2017 // NYT FRA DIADIA ønsker alle en glædelig jul
8. November 2017 // NYT FRA DIA, Sri LankaDIA HAR UNDERSØGT OPLYSNINGER OM ADOPTIONER FRA SRI LANKA
30. June 2017 // NYT FRA DIADIA ønsker alle en god sommer