NYHEDER ADOPTIVBARNET OG BEDSTEFORÆLDRENE

INVITATION TIL TEMAAFTEN FOR BEDSTEFORÆLDRE

                             OG ANDRE NÆRE PÅRØRENDE TIL ET ADOPTERET BARN                               

v/familie-og  psykoterapeut Michel Gorju

Torsdag den 2. maj 2018 kl. 18:30 - 21:30

i ”Den Gamle Byrådssal” i ”BYENS HUS”, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

BEMÆRK!  Lokalet ligger på 1. sal. Indgang sker  gennem træporten ud mod Stændertorvet. Elevator findes ved indgang D på bagsiden af huset.

 

Hvordan kan man som bedsteforældre, familie og andre nære pårørende støtte op om adoptiv-forældrene i den ofte vanskelige tilknytningsproces?

Børn, som i de første leveår udsættes for mangel på tryghed, omsorg og genkendelig kontakt, udvikler strategier for at beskytte sig selv – det, vi også kalder overlevelsesstrategier. Barnet har ofte konstant været i en tilstand af høj angst. Denne høje angst/stress sætter sine spor i barnets måde at være i verden på – kroppen er hele tiden er i alarmberedskab.

Adoptivforældres opgave bliver at hjælpe barnet med at genopbygge en sund udvikling. Forældrene skal hjælpe barnet med at erstatte de tidlige lærte overlevelsesstrategi, med udvikling af et sundt regulerende nervesystem. Denne genopbygning er ofte en langvarig proces og den måde vi som pårørende møder barnet har stor betydning for, hvorledes forældre og barn får ro til at opbygge en sund forældre/barn relation (tilknytning mellem forældre og barn).

Michel Gorju vil i sit oplæg komme ind på barnets overlevelsesadfærd og på hvorledes man som pårørende kan støtte barn og forældre i en sund udvikling. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Oplægget henvender sig til bedsteforældre og andre nære relationer til adopterede og deres familier, men kommende og værende adoptivforældre er naturligvis også velkomne til at deltage.

Michel Gorju er også ansat som kursusleder og PAS-konsulent i Ankestyrelsen. Læs mere om Michel Gorju på hans hjemmeside: http://michelgorju.dk/

PRIS: 100 kr. incl. kaffe/the, kage og kildevand.

TILMELDING OG BETALING: Tilmelding sker efter ”først-til-mølle-princippet” og skal ske senest den 22. april 2019 via køb af billet via dette link:  https://adoptionogsamfund.nemtilmeld.dk/4/ 

KONTAKTPERSON: Lene Borg, tlf. 40609201 eller pr. mail: LB@adoption.dk 

ARRANGØR: Adoption & Samfund

PS! Arrangementet er IKKE for børn. 

Seneste nyt om