NYHEDER DIA afholder fortsat informationsmøder

Det er vigtigt at understrege, at det fortsat er relevant for jer, der overvejer adoption og/eller er gået i gang med godkendelsesprocessen i Familieretshuset at deltage i et af vores informationsmøder.

Informationsmøderne afholdes fortsat til trods for at DIA i december måned besluttede ikke at modtage ansøgninger fra nye ansøgere fra årsskiftet, da møderne omhandler godkendelsesprocessen i Familieretshuset, vilkårene for international adoption mm. De fleste deltagere til vores informationsmøder er i overvejelsesfasen omkring adoption og er ikke gået i gang med noget konkret endnu. Godkendelsesprocessen i Familieretshuset tager flere måneder, så inden man er blevet godkendt vil en politisk beslutning om et bæredygtigt adoptionssystem være truffet og dermed vil der være mere tydelighed omkring adoptioner fremover.

Det tidspunkt hvor adoptanter normalvis skulle vælge mellem national eller international adoption var mellem fase 2 og 3 i Familieretshuset. På dette tidspunkt blev I adoptanter tilmeldt hos DIA i tilfælde af ønsket om international adoption, hvilket siden januar 2020 ikke har været muligt idet DIA afventer en afklaring af de fremtidige økonomiske rammer. Dette vil for jer der pt. overvejer adoption ikke have den store betydning, da man klart forventer, at man politisk behandler undersøgelsen i foråret 2020, hvorefter der vil komme en afklaring på området.

I er meget velkomne til at kontakte DIA, hvis I har spørgsmål til dette.

Seneste nyt om