NYHEDER DIA undersøger oplysninger om adoptioner fra Sri Lanka

Presseomtale af adoptioner fra Sri Lanka i 1980’erne gør, at DIA er i gang med at undersøge oplysningerne nærmere.

I de seneste par dage har der været omtale i medierne om adoptioner fra Sri Lanka i 1980’erne. Omtalen udspringer af oplysninger fra hollandske medier og fra BBC om, at børn kan være formidlet til adoption på et urigtigt grundlag bl.a. til Danmark.  

DIAs direktør Jeanette Larsen har i den forbindelse i medierne kommenteret på oplysningerne:

”Det er alvorlige oplysninger, og vi kan godt forstå, at det kan skabe bekymring for familier og de adopterede, der eventuelt kunne være berørt. Det er en bekymring, vi deler.”

DIAs undersøgelse

Vedrørende DIAs undersøgelse siger direktør Jeanette Larsen:

”Ansvarlighed og retssikkerhed i adoption har første prioritet hos DIA. Derfor er vi i gang med at undersøge fakta bag de oplysninger, der er kommet fra de hollandske medier og BBC. Det vi foreløbig ved er, at to tidligere organisationer, AC Børnehjælp og Terres Des Hommes, havde et samarbejde med Sri Lanka i 1980’erne.”

”Vi er i løbende dialog med Ankestyrelsen, som er i kontakt med de srilankanske myndigheder, og vi afventer deres undersøgelse og vurdering.”

”Det er meget vigtigt for os, at der er et faktuelt grundlag for at vurdere de oplysninger, som medierne har bragt, så der ikke skabes unødvendig usikkerhed omkring de adoptioner, der er gennemført i perioden. Først når vi har fået fakta på plads, ved vi mere præcist, hvad vi skal lede efter. Det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt.”

Hvordan arbejder DIA i dag?

Adoptionssystemet er i dag væsentligt forskelligt fra, hvordan det var i 80’erne.

I dag er de danske myndigheder helt tæt inde over adoptionsformidlingen, både i forhold til de enkelte samarbejder og i hver enkel sag.

Når vi modtager en sag, belyser vi som organisation først omhyggeligt alle oplysningerne i sagen – dvs. de sociale, helbredsmæssige og juridiske oplysninger om barnet. Vi gennemgår barnets vej til adoption, og det juridiske grundlag for, at barnet er fri til international adoption.

Dernæst forelægger vi sagen og alle oplysningerne for enten Adoptionssamrådet eller Ankestyrelsen, der herefter påser alle oplysninger med et særligt fokus på de legale processer og procedurer i afgiverlandet.

Først når myndighederne har påset og godkendt sagen, bringer DIA barnet i forslag til familien.

Adopteret fra Sri Lanka i 1980’erne

Presseomtalen kan give anledning til spørgsmål, hvis du er adopteret fra Sri Lanka i 80’erne.

Hvis du har spørgsmål i forhold til din adoption, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på mail@d-i-a.dk, så vender vi tilbage til dig.

 

 

Seneste nyt om