NYHEDER DIAs anbefalinger til et bæredygtigt adoptionssystem

DIA har sendt høringssvar til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende Ankestyrelsens endelige rapport.

I vores høringssvar forklarer vi, hvorfor adoption efter vores mening ikke er et valg, men en nødvendighed. Vi sætter endvidere ord på de kompetencer, der er helt nødvendige for fastholde og udvikle en bæredygtig model. 

Helt konkret peger vi på en model som den islandske. Det vil sige en model, hvor vi fortsat varetager opgaver i DIA og hvor staten fremover afholder alle faste udgifter, mens forældrene fremover kun skal afholder de variable. 

Det er DIA’s klare opfattelse at opgaven fortsat skal varetages af en uafhængig NGO, fordi at arbejdet med international adoptionsformidling er mere end lovgivning, konventioner og sagsbehandling og kræver stor sensitivitet og en særlig interkulturel forståelse. Dette for at sikre at mindst muligt går tabt, både omkring barnets baggrund og vej til adoption, gennemsigtighed og kvalitet i adoptionssagerne, og i forhold til rådgivningen og forberedelsen af adoptanterne og samarbejdet med udlandet. 

Endelig understreger DIA, at international adoption stadig er en vigtig mulighed for børn, samt at Danmark fortsat har en forpligtelse til - for børnenes skyld - at være en markant spiller og forbillede i verden på dette område, hvor vi har mangeårig erfaring.

Læs hele vores høringssvar her  og vores konkrete bemærkninger her.

Bilag 1 -  Sammenligning af de statslige omkostninger

Bilag 2 - DIAs forslag til en fremtidig model 

Bilag 3 - Fakta ark over udviklingen

Se rapporten her.

 

Med venlig hilsen

DIAs bestyrelse

Seneste nyt om