NYHEDER Direktørskifte i DIA pr. 1. maj 2020

Efter 5 år som leder i DIA har Jeanette Larsen ønsket at søge nye udfordringer.

Jeanette Larsen blev ansat som vicedirektør i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere organisationer i 2015 og overtog direktørposten fra Robert Jonasen i 2017.

DIAs bestyrelse vil gerne takke Jeanette for den meget store og vigtige indsats, som Jeanette har ydet i forbindelse med både sammenlægningen og den efterfølgende implementering af et nyt adoptionssystem i 2016. Jeanette har været en nøgleperson for DIA og har med rettidig omhu ført organisationen sikkert gennem de meget væsentlige ændringer, der har været i formidlingsbilledet de seneste år.

Som afløsning for Jeanette genindtræder Robert Jonasen som leder af Danish International adoption med virkning fra d. 1. maj 2020. Robert er uddannet psykolog og er pt. ansat som chefpsykolog i SOS International. Robert har i mange år arbejdet på adoptionsområdet, både som tidligere chefpsykolog i Ankestyrelsen, hvor han var ansvarlig for de adoptionsforberedende kurser og PAS, og senest som medlem af DIAs bestyrelse.

Jeanette fratræder stillingen som direktør med udgangen af april måned. 

 

På vegne af DIAs bestyrelse

 

Lars Ellegaard

Formand for bestyrelsen

 

Seneste nyt om