NYHEDER DR Nyheder - udsendelse om biologiske søskende i Danmark

Mandag den 18. december kl. 21.30 sender DR Nyheder efter planen en udsendelse om adopterede, der finder ud af, at de har biologiske søskende i Danmark.

DR har været i kontakt med flere forskere på området, der har udtalt sig om DIA's arkiver.

Kritikken fra forskerne lyder på, at det er det er i strid med internationale konventioner, når DIA ikke i højere grad hjælper adopterede med at finde oplysninger om eventuelle søskende frem fra arkiverne.

Direktør Jeanette Larsen udtaler:

”Det er vores opfattelse, at vi fuldt ud lever op til kravene, og vi er derfor ikke enige i hverken fremstillingen eller fortolkningen af forpligtelserne. Det har stor prioritet i DIA at hjælpe adopterede, der ønsker at søge yderligere oplysninger eller rejse tilbage til deres oprindelsesland. Det gør vi ved, at den adopterede får adgang til alle tilgængelige oplysninger om den adopterede selv, mens DIA naturligvis ikke kan give en adopterede aktindsigt i andre adopteredes oplysninger.”

DIA er spurgt af DR Nyheder, om vi vil stille op til tv-interview. Vi vil gerne hjælpe journalister og medier og har derfor også bidraget med oplysninger til brug for udsendelsen på 21 Søndag på DR om biologiske søskende i Danmark. DIA har dog ikke mulighed for at stille op til tv-interview til DR Nyheder og har oplyst, at de er meget velkomne til at bruge det telefoninterview, som Jeanette Larsen har afgivet til 21 Søndag.

Hvilke oplysninger kan man få?

DIA kan kun give aktindsigt i de oplysninger, som vedrører den adopterede selv, når en adopteret søger aktindsigt. Anmodningen om aktindsigt skal indeholde oplysninger, der gør, at vi kan identificere den sag, der ønskes aktindsigt i.

Det vi gør, er at finde sagen frem. Herefter giver vi den adopterede aktindsigt i alle oplysninger om den adopterede selv. Der kan være oplysninger, der af hensynet til beskyttelsen af andres privatliv ikke kan udleveres. Det vil f.eks. være oplysninger om adoptivforældrenes rent private forhold.

Det kan forekomme, at det efterfølgende viser sig, at en adopterede har søskende i Danmark. Det kan f.eks. være, at den adopterede søger/rejser tilbage og får adgang til nye oplysninger, f.eks. om at barnets biologiske forældrene senere hen har fået yderligere børn, der enten er adopteret til Danmark eller til andre lande, eller fortsat opholder sig i biologisk familie.

I disse tilfælde bistår DIA den adopterede bedst muligt, f.eks. i forhold til at undersøge om kontakt er muligt. Det forudsætter dog, at alle parter ønsker det, da DIA ikke uden den adopteredes søskendes samtykke kan udlevere oplysninger.

Det er en meget kompliceret proces, hvor det er vigtigt at varetage alle parters interesse bedst muligt og handle i overensstemmelse med lovgivningen. Det kan derfor også være en proces, der foregår over lang tid.

DIA vejleder i de her meget følsomme situationer den adopterede om at rette henvendelse til den specialiserede PAS-rådgivning i Ankestyrelsen, sådan at den adopterede også får de bedste muligheder for den emotionelle forberedelse i forhold til håndteringen af at modtage nye oplysninger, f.eks. omkring sin biologiske slægt – både gode og dårlige.

Digitalisering af sagerne?

DIA har været i dialog med Ankestyrelsen om vores forpligtelse i forhold til opbevaring af sagerne. Ankestyrelsen oplyser, at det ikke er et krav, at oplysningerne opbevares digitalt, og det således er tilstrækkeligt, at oplysningerne opbevares i de fysiske sager.

DIA er dog åbne for en digitalisering og vil byde en arbejdsgruppe, der analyserer og afdækker muligheden herfor, velkommen. En sådan arbejdsgruppe kan eventuelt nedsættes i fællesskab med eller ved initiativ fra Ankestyrelsen.

DIA vil gerne digitalisere. Vi har dog ikke mulighed for det inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for os, hvor udgifterne primært er dækket via de gebyrer som adoptanterne betaler - de gebyrer som alene må anvendes til at dække det administrative arbejde, der er forbundet med behandlingen af deres sag.

 

Seneste nyt om