Fadderskabsprogram > Fadderskabsprogram Fadderskabsprogram

Fadderskabsarbejdet går primært ud på at forbedre sundhed, udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn, som kan sikres til en bedre fremtid i deres hjemland.

DIA driver fadderskabsprogrammer i flere lande, hvorfra vi nu eller tidligere har udført adoptionsformidling. Fadderskabsarbejdet er godkendt af Ankestyrelsen, idet en betingelse for godkendelsen er, at fadderskabsarbejdet ikke er en forudsætning for adoptions- formidlingens omfang og karakter.

Fadderskabsarbejdet sker efter principperne i Haager-konventionen. Det betyder, at arbejdet skal foregå efter nærhedsprincippet. Det vil sige, at børnene så vidt muligt skal forblive i deres oprindelige familie eller have en anden legal, permanent og tryg løsning i det land, hvor de er født.

Fadderskaber

DIAs hjælpeprogram omfatter ca. 800 fadderskaber til børn i Colombia, Indien og Etiopien. Fadderskaberne sikrer gennem et fast beløb, at børnenes grundlæggende behov for skolegang, skoleuniform, helbredsundersøgelser og evt. medicin dækkes. Derudover ydes social støtte til barnet og familien i det omfang, det er muligt med den pågældende projektpartner.

Du kan læse mere om DIAs fadderskaber her, men du er også meget velkommen til at kontakte os på sponsor@d-i-a.dk

Indsamlinger til akutte og tidsbegrænsede projekter

DIA hjælper fra tid til anden også gennem indsamlinger til akutte behov, som vi får kendskab til gennem vores kontaktpersoner eller samarbejdspartnere. Indsamlingerne kan f.eks. være målrettet forbedringer af de sanitære forhold på et børnehjem, indkøb af undervisningsmaterialer til børnene eller en symaskine til et børnehjem til reparation af børnenes tøj.

Behovet for akut og tidsbegrænset hjælp kan også opstå som følge af naturkatastrofer, der ofte rammer børnene særlig hårdt.

Støtte til særligt udfordrede børn og familier

DIA igangsætter desuden konkrete projekter på anmodning fra vore samarbejdspartnere. Projekter af denne type kan f.eks. dreje sig om ortopædkirurgi til handicappede børn eller særlig støtte til børn i unikke situationer, hvor DIA allerede er i kontakt med barnet og familien via fadderskabet.

Bidrag til disse projekter kan betales enten som et engangsbeløb eller som et sponsorat med faste betalinger.

Du kan læse mere om, hvordan du kan støtte DIAs projekter her, men du er også velkommen til at kontakte os på sponsor@d-i-a.dk