Forældre med særlige kompetencer

Til vores forældre-med-særlige-kompetencer-liste efterlyser vi forældre til en række børn, som vi og vores udenlandske partnere har svært ved at finde adoptivforældre til på anden vis end via særlig adoptionsformidling.

Særlig adoptionsformidling er et begreb, vi anvender, om den individuelle formidlingsindsats vi gør brug af, når vi har svært ved at finde en familie til et konkret barn på vanlig vis. Det kan være, fordi barnet ikke er helt lille, fordi barnet er del af en søskendeflok, der naturligvis skal have samme adoptivforældre, eller fordi barnet har nogle særlige behov; fx fordi det er hiv-smittet, er fysisk handicappet, er psykisk/mentalt udfordret, har en mindre hjertefejl eller er født med læbe-ganespalte. Mange andre forhold kan også gøre sig gældende.

Alle interesserede er velkomne til at kontakte DIAs kompetencegruppe på området. Annette Kousgaard Guo er ekspert i særlig adoptionsformidling fra Kina og Taiwan. Tina Aebeloe Schwendson, Rikke Klestrup og Debby van Hamburg Pedersen tager sig af særlig adoptionsformidling fra resten af vores samarbejdslande.