NYHEDER Kenya åbner op for national adoption

Kenya har for nylig åbnet for formidling af børn gennem national adoption. International adoption fra Kenya er dog fortsat ikke en mulighed. Det er uvist, hvorvidt formidlingen på et senere tidspunkt kan genoptages. Nedlukning i forhold til international adoption blev gennemført for ca. 1½ år siden, hvor Kenya indførte et midlertidigt adoptionsstop (moratorium), der fortsat er gældende for international adoption. Flere danske familier opholdt sig på daværende tidspunkt i Kenya, og alle, med undtagelse af en enkelt, er nu hjemme i Danmark med deres børn. Sidstnævnte families sag blev først afsluttet i december, hvor præmisserne nedfældet i domsudskriftet var følgende:

  • barnet var legalt frigivet til adoption, da det beviseligt blev forladt af familien, og ingen familiemedlemmer eller værger efterfølgende har gjort krav på barnet.
  • alle procedurer var fulgt, da barnet blev bragt i forslag
  • den pågældende sag var ikke omfattet af moratoriet (midlertidigt adoptionsstop), da sagen verserede i domstolen, da moratoriet blev indført
  • til trods for at barnet legalt var frigivet til adoption, og adoptionsprocessen var i gang, besluttede dommeren, at barnet ikke længere er frit til adoption, da den biologiske mor efterfølgende har protesteret mod adoptionen. Den danske familie har dermed ikke kunnet færdiggøre adoptionen.
  • dommeren har vurderet, at den biologiske mor ikke kan varetage omsorgen og ansvaret for barnet, hvorfor forældremyndigheden blev tildelt en fjern slægtning.

Den danske familie er under hele forløbet blevet støttet af både DIA og Ankestyrelsen i forhold til sagens særlige karakter, der ikke har lignende fortilfælde i Danmark.

Familierne på ventelisten til Kenya er dobbeltklargjort til andre ventelister, da Kenya-ventelisten ikke længere er åben. DIA monitorerer fortsat udviklingen i Kenya med henblik på om international adoption vil kunne genetableres på et tidspunkt til gavn for de børn, der har behov for en opvækst i en familie i stedet for en opvækst på børnehjem m.v.

Seneste nyt om Kenya
8. October 2015 // KenyaKenya-sag trækker ud