NYHEDER Nyt fra satspuljen

I dag har DIA modtaget en orientering om, at der gennem de næste år tilføres yderligere midler til adoption fra satspuljen.

 Dette fremgår af aftaleteksten på Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

"Der er sket en række væsentlige ændringer i formidlingsbilledet for international adoption siden indgåelsen af den politiske aftale fra 2014 om et nyt adoptionssystem i Danmark. Disse ændringer har skabt et væsentligt ændret økonomisk grundlag for international adoption. Aftalepartierne er derfor enige om, at der afsættes midler til at understøtte den nuværende struktur for international adoptionsformidling og til at undersøge, hvordan der kan skabes en bæredygtig struktur for formidlingsopgaven. Der afsættes i alt 3,1 mio. kr. i perioden 2019-2020."

Direktør Jeanette Larsen:

”Vi synes, at det er positivt at de udfordringer vi har peget på, er blevet imødekommet og at der bliver tilført midler til vores arbejde i de næste år. Nu afventer vi en nærmere tilbagemelding om, hvordan midlerne vil blive udmøntet, og når vi ved mere om det vil vi kunne orientere vores familier yderligere.”

 

 

 

Seneste nyt om