Samarbejdslande > Colombia Colombia

DIA har formidlet adoption af børn fra Colombia siden 1977.

Formidlingen sker i samarbejde med den sociale myndighed Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, samt private børnehjem. Både ICBF og de enkelte private børnehjem anviser børn til matchning.

Haagerkonventionen om international adoption har været i kraft i Colombia siden november 1998.

ICBF har ansvar for forladte og fjernede børn samt adoptioner. ICBF har et ambitiøst adoptionsprogram og eget regelsæt for bedømmelse af, hvilke ansøgere, der egner sig til hvilke børn. Par mellem 25 og 45 år kan godkendes til et barn i aldersgruppen 0– 5 år. Par mellem 45 og 50 år kan godkendes til et barn i aldersgruppen 5-10 år.

ICBF har regionale kontorer i departementernes hovedstæder, 33 i alt. På hovedkontoret i Colombias hovedstad Bogotá er der en særlig afdeling for adoptioner, som modtager og gennemgår ansøgninger fra udlandet. Herfra sendes ansøgningerne til de regionale afdelingers adoptionskontorer, når disse meddeler, at der er børn, der har behov for forældre. Det er ude i de regionale kontorer, at man udvælger og matcher adoptivforældrene til barnet.

Stort set alle børn (90 procent) formidlet gennem ICBF bor hos plejefamilier, inden de formidles. De sidste 10 procent opholder sig på børnehjem.

ICBF har p.t. lukket for tilgang for ansøgere til raske børn 0 - 7 år, men modtager fortsat adoptionsansøgninger fra ansøgere, der er åbne over for at modtage barn/børn med særlige behov.

Formidlingen fra de private børnehjem sker fra institutionerne Ayudame og Cran i Bogota,  Casa de Maria y el Ninõ og Casita de Nicolas i Medellin og Chiquitines i Cali, 

Processen

Begge ansøgere skal rejse til den region i Colombia, hvor barnet kommer fra for at deltage i det indledende interview ved børnedomstolen. Barnet overdrages en af de første dage efter ankomsten til regionen. Myndighederne kræver, at begge ansøgere bliver under hele adoptionsprocessen i Colombia.

Adoptionssagen afsluttes ved retssag i den provins, hvor barnet kommer fra, og adoptivforældrene skal være til stede, når sagen behandles. Opholdet i Colombia varer typisk op til 6 uger, og man har barnet hos sig under opholdet. Man assisteres under opholdet af DIAs engelsktalende repræsentant.