Samarbejdslande > Madagaskar Madagaskar

DIA har arbejdet med international adoption fra Madagaskar siden 2008. I 2014 blev tre børn fra Madagaskar formidlet til danske adoptivforældre. Madagaskar har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

Børnene fra Madagaskar kan være både hittebørn og børn, der er afgivet til adoption af deres biologiske familie.

Madagaskars lovgivning har fastlagt, at kun børn, der er seks måneder gamle og derover, kan bringes i forslag til international adoption. Alle børn formidles via de centrale myndigheder på Madagaskar.

Børnene kan komme fra børnehjem over hele landet, dog kun fra institutioner, der har licens til adoptionsformidling. Der findes i alt 175 børnehjem i Madagaskar.

Adoptivforældrene skal rejse til Madagaskar, og opholdet forventes at vare ca. 3 måneder. Den første måned er en tilpasningsperiode mellem barn og adoptivforældre. Efter denne måned kan sagen indgives for domstolen, der behandler adoptionssagen. Domstolsbehandlingen tager ca. 1 måned.  Den tredje måned er en appelperiode, hvorefter der udstedes retskendelse og fødselsregistrering, der skal ligge til grund for ansøgning om udrejsevisum til barnet.

DIAs repræsentant i Madagaskar hedder Colette Ranarivony. Colette taler engelsk og har boet 2 år i Norge, så hun kender den skandinaviske kultur. Colette er gift med biskoppen i hovedstaden Antananarivo og arbejder med projekter omkring børn og kvinder.