Samarbejdslande > Vietnam Vietnam

FORMIDLINGEN FRA VIETNAM ER PT. SAT I BERO. Læs mere her

DIA har arbejdet med international adoption fra Vietnam siden 1993.

Vietnam tilsluttede sig Haagerkonventionen i 2010 og reviderede sin adoptionslovgivning i 2011.

Ansvaret for international adoption ligger hos Adoption Department (AD) i justitsministeriet i Hanoi, der er Vietnams centrale adoptionsmyndighed.

Ansøgninger om international adoption sendes til AD, som kontrollerer, at ansøgerne opfylder kravene til adoption. AD videresender ansøgningerne til Department of Justice, DOJ, i den provins, hvor der er et barn til adoption. Det er de respektive provinsers People’s Committees, der forestår den videre dokumentation og erklærer barnet frit til adoption samt afslutter forløbet med en adoptionsceremoni.

Børnene kan være afgivet til adoption af deres mødre/biologiske familie, eller de kan være hittebørn. Alle børn, der formidles, befinder sig på børnehjem.  Børnene er lægeundersøgte og testet for HIV og Hepatitis B. DIA har ikke direkte samarbejde med de enkelte børnehjem.

Når alle formaliteter er tilendebragt, får adoptivfamilierne besked om at rejse ud for at modtage deres barn og deltage i en Giving-and-Receiving Ceremony, hvorunder adoptionen bekræftes og stadfæstes.

Efter Giving-and-Receiving Ceremony skal der søges pas til barnet, og efterfølgende skal det vietnamesiske pas viseres på den danske ambassade i Hanoi.

Under opholdet i Vietnam vil man blive bistået af DIAs repræsentant gennem mere end 20 år, Mrs. Nguyen Thanh Thi Hà. Mrs. Hà bor i Hanoi, taler engelsk og hjælper med dokumentgang, kontakt med myndigheder og børnehjem samt adoptivfamilierne under opholdet i Vietnam.

Varigheden på opholdet i Vietnam afhænger af, i hvilken provins barnet opholder sig i. Man kan bo på gode hoteller og føle sig tryg uanset, hvilken del af landet man skal til.