NYHEDER "Sunde børns problemer" af Lars Rasborg

Den lille bog, Sunde børns problemer udkom i en ny udgave den 15. juni. Grundsynspunkterne er de samme, som i første udgave fra 2009. Det nye er især, at bogen beskriver flere varianter af spejling og jeg-støtte, og at der er tilføjet et kapitel om børnepsykiatriske diagnoser.  Derudover er beskrivelserne af metoderne og af børns reaktioner på dem mere fyldige end i førsteudgaven. Kapitel 5 i bogen er tilegnet adoptivforældre med de særlige problematikker, der kan følge med det at være forældre til et barn der er adopteret.

Bogen er skrevet til forældre, men henvender sig til alle med interesse for børn, herunder ikke mindst pædagoger og lærere. Den kan desuden bruges som en introduktion til Lars bøger om miljøterapi med børn og unge. 

Du kan læse et uddrag af bogen på Akademisk Forlags hjemmeside www.akademisk.dk Dette link skulle gerne føre dig direkte til uddraget: http://issuu.com/akademiskforlag/docs/sunde_boerns_problemer?e=15228256/61574306

Rabattilbud

Ved køb på forlagets hjemmeside www.akademisk.dk får du for øjeblikket en rabat på 25% ved at bruge koden ’sundebørn’.

Vær opmærksom på forsendelsesomkostninger, når du vurderer tilbuddet.

Du kan læse mere om forfatter og psykolog Lars Rasborg: http://www.lrpsykolog.dk/raadgivning-af-foraeldre-og-adoptivforaeldre/

Seneste nyt om