NYHEDER Temaarrangement om åbenhed i adoption

TEMAARRANGEMENT OM ÅBENHED I ADOPTION

Tid

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 16.00-19.00 i Birkerød
Onsdag den 13. juni 2018 kl. 16.00-19.00 i Århus

Sted
Birkerød: DIA, Hovedgaden 24, 1., 3460 Birkerød
Århus: DIA, Elkjærvej 31, 1., 8230 Åbyhøj


Vi er glade for at kunne invitere jer til en spændende temadag med spændende oplægsholdere:


Lars Rasborg, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi, praktiserende psykolog. www.lrpsykolog.dk
Gennem de seneste knap 20 år har Lars Rasborg rådgivet adoptivforældre i privat praksis. Derudover han i 2014-17 været adoptionskonsulent i Ankestyrelsen, hvor Lars har rådgivet adoptanter, haft samtaler med voksne adopterede og undervist personalet i skoler, daginstitutioner og socialforvaltninger. Lars vil i sit oplæg giver jer et indblik i syv former for åbenhed, som man kan praktisere i forhold til det adopterede barn, og han peger på noget af det, der kan være væsentligt for barnets udvikling at være opmærksom på, når man som adoptivforældre træffer valg om de former for åbenhed, man ønsker at praktisere eller at arbejde for at muliggøre i forhold til sig eget barn.


Derudover får vi besøg af Ina Dulanjani Dygaard i Århus og Maria Bobsin Kirsten i Birkerød som begge er adopteret.


Ina er næstformand for Adoption & Samfund, og hun har tidligere været formand for Adoption & Samfunds ungdomsafdeling i en årrække. Ina har i sit voksenliv etableret kontakt til sin biologiske familie på Sri Lanka.
Maria har i de seneste år afholdt en række spændende oplæg om adoption med udgangspunkt i sine egne erfaringer. Hun har endvidere deltaget i DRs program Sporløs, hvor man følger Marias tilbagerejse til Ungarn og i mødet med sin biologiske familie.


DEADLINE FOR TILMELDING: D. 29. maj til arrangementet i Birkerød og d.11. juni til arrangementet i Århus


Prisen er 150 kr. per deltager. Deltagergebyret indbetales på konto nr. 3170 - 4130972659 – mærk betalingen Temadag Birkerød eller Temadag Åbyhøj


Tilmelding SKAL ske via www.d-i-a.dk/kalender/ (Først til mølle princippet, idet der er begrænset plads, hvert sted).

Tilmelding er først registreret/bindende, når vi har modtaget både tilmelding og betaling.

 

Seneste nyt om