NYHEDER Undersøgelse vedr. fremtidige struktur for international adoption

Ankestyrelsen har netop offentliggjort kommissoriet for en undersøgelse af, hvordan der fremover kan skabes en bæredygtig struktur for adoption.

Baggrunden er, at der i de seneste år er sket en række væsentlige ændringer af formidlingsbilledet for international adoption. Særligt er der færre og færre ansøgere her i Danmark, der godkendes til adoption. Godkendelsen foregår i dag hos Statsforvaltningen. Siden den politiske aftale fra 2014 om et nyt adoptionssystem blev indgået er antallet af ansøgere, der godkendes til at adoptere faldet med næsten to tredjedele fra 2013 til 2017.

Alt i alt er situationen i dag, at DIA mangler familier til adoption af børn, da antallet af børn, som har brug for en familie ikke er tilsvarende faldet.

Det store fald i antallet af nye (og godkendte) ansøgere har stor indflydelse på den aktuelle formidlingssituation, og i forhold til DIAs samarbejder.

Men udviklingen har også skabt et væsentligt ændret økonomisk grundlag for driften af DIA, siden organisationens etablering i januar 2015.

DIA har i 2018 løbende dokumenteret og videreformidlet udvikling og status til Ankestyrelsen. En samlet analyse fra DIA blev indsendt til Ankestyrelsen i september 2018. Analysen ligger bl.a. til grund for den politiske aftale fra november 2018, der blev indgået i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i 2018, hvor der blev bevilget øget driftsstøtte til DIA, samt midler til den nu igangsatte undersøgelse af, hvordan der i fremtiden kan skabes en bæredygtig struktur for formidlingsopgaven.

Det er Ankestyrelsen, der er ansvarlige for undersøgelsen, der skal ligge færdig den 1. august 2019. Der skal derefter træffes en politisk beslutning om strukturen for international adoption til Danmark.

 

Kommissoriet for undersøgelsen findes på Ankestyrelsens hjemmeside HER

 

 

 

Seneste nyt om