KontaktSØGDonation HOVEDKONTORHovedkontor

Hovedgaden 24, 1. 3460 Birkerød,
+45 45816333
mail@d-i-a.dk

Århus Kontor

Møllegade 32, 1. 8000 Aarhus C, 

mail@d-i-a.dk

TELEFONTID

Mandag: 10-12
Tirsdag 13-15
Onsdag: 10-12
Torsdag: 13-15
Fredag: 10-12

Søg efter emne eller lande

GIV ET BIDRAG BLIV FADDER
Ved at støtte DIAs projekter rundt omkring i vores
samarbejdslande økonomisk, kan du være
med til at hjælpe forældreløse og udsatte børn
til en tryg fremtid i det land, hvor de er født.
Har du lyst til at være fadder,
vælger DIA et konkret barn til dig.
Dit fadderskab sikrer, at barnet får de grundlæggende
behov for sundhed og skolegang dækket. 
 LÆS MERE  LÆS MERE

DIA Danish International Adoption

DIA er Danmarks eneste adoptionsformidlingsorganisation. Vi formidler internationale adoptioner til danske adoptanter, når der ikke er andre muligheder for at give barnet en familie med trygge, stabile og sociale relationer i hjemlandet.

 LÆS MERE

DIA mangler familier til børn fra flere lande

I dag er der ikke tilstrækkeligt med familier til de børn, som kan få gavn af en adoption.

Vi har aktuelt plads til flere familier på vores ventelister.

 LÆS MERE

Formidlinger i 2021

Datoer for hvornår familier har
takket ja til et barn/tvillinger/
en søskendeflok.

  SE LISTE OG DATOER

SENESTE NYHEDER
Giv dit overskud videreDIA driver forskellige hjælpeprogrammer i flere af de lande, hvor vi udfører adoptionsformidling. Hjælpearbejdet går primært ud på at forbedre sundheden og uddannelsesmulighederne for de børn, som det er muligt at hjælpe til en god fremtid i deres hjemland. LÆS MEREBliv fadderDonation
Før adoption

 Råd og vejledning

 Tilmelding

 Hvad koster det

INFOMATERIALE
UNDER adoption

 Ventetid

 Krav

Ventelister
EFTER adoption

 Adoptivforældre

 Jeg er adopteret

 PAS - post adoption services

PAS RÅDGIVNING