Adoptionsprocessen > Efter Adoption Efter Adoption

Den første tid efter hjemkomst

Den første tid efter hjemkomst med jeres barn vil være fyldt med mange praktiske gøremål. Ligesom der helt naturligt vil være mange overvejelser og tanker om barnets fysiske som psykiske trivsel. I skal lære jeres nye barn at kende og finde ud af, hvad de forskellige signaler fra barnet betyder. Børns reaktionsmønstre kan være meget forskellige. Barnets alder og udviklingstrin ved overdragelsen har naturligvis betydning for dette. Dog vil et skift fra et andet land til Danmark, og det at få en familie, altid være en stor, følelsesmæssig omvæltning for barnet.

Lær barnet at kende

Uanset om jeres barn kommer fra et børnehjem eller en plejefamilie, så har barnets hverdag været anderledes end den hverdag, I vil få sammen. Desuden spiller den kulturelle prægning i barnets første levetid en stor rolle.

For nogle adoptivfamilier er det muligt i barnets papirer at læse om barnets vaner, og hvordan man evt. kan tackle forskellige reaktioner. Andre familier har måske haft lejlighed til at tale med personalet på børnehjemmet, plejefamilien eller den biologiske slægt om barnets vaner og måder at reagere på. Det mest almindelige er dog, at man som familie selv må finde ud af, hvordan man tackler barnet på den bedste måde.

Almindelige reaktioner

Helt almindelige reaktioner hos adoptivbørn umiddelbart efter hjemkomsten kan være manglende appetit eller trøstespisning. Det kan også være, at barnet er meget uroligt eller meget grædende. Adoptivbørn reagerer ofte på omvæltningen ved at have soveproblemer, enten sover de meget eller uroligt, eller har mareridtsagtige drømme. Jeres håndtering af ovennævnte reaktioner vil selvfølgelig være afgørende for, hvor godt det lykkes at få barnet til at føle sig tryg i sin nye familie og nye omgivelser. I skal vide, at det er en helt naturlig proces, at barnet reagerer på den store omvæltning, der er sket.

Tro på jer selv

Som familie kan man selvfølgelig blive usikker på, om det, man gør, er rigtigt. Der er heldigvis ingen facitliste. Den bedste målestok er, om der sker udvikling i positiv retning på den/de aktuelle reaktioner, barnet har.

Det er vigtigt at turde tro på, at I er gode nok som familie, ligesom det er vigtigt at stole på, at de handlinger, I gør, er rigtige for netop jeres familie. Det er en god prioritering efter hjemkomsten at give jer selv og barnet den nødvendige ro til at lære hinanden at kende og sammen finde den nye rolle som familie.