Adoptionsprocessen > Informationsmøder Informationsmøder

DIA holder informationsmøde på Sjælland og i Jylland hver anden måned. Desuden er der én gang om året informationsmøde på Færøerne. Se mødedatoer og klik for tilmelding her.

Møderne er for alle, der er interesseret i international adoption.
 
Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe/the og kage. 

DIAs mødeledere er adoptionskoordinatorer Tina Aebeloe Schwendson og Debby van Hamburg Pedersen.

Programmet kan variere lidt fra gang til gang, men vil typisk indeholde nogle af følgende elementer:

 International adoption i Danmark  Lidt om baggrunden for international adoption i Danmark
 Fra den virkelige adoptionsverden  Det kan f.eks. være en adoptivfamilie, der fortæller sin egen historie, en video fra en af vores samarbejdspartnere eller, at vi beskriver en interessant case story
 Adoptionsprocessen  Vi gennemgår procedurerne trin for trin efter godkendelse som adoptant og lægger særlig vægt på situationen omkring valg af adoptionsland, barn i forslag og hjemtagelsen af barnet
 Hvem er vi?  Vi fortæller om DIAs organisation, vores måde at arbejde på og om vores faglige kompetencer
 Hvad tilbyder vi?  Vi informerer bl.a. om rådgivning, samtaler, landemøder og børnelægekonsulenterne
 Børnene  Hvor kommer børnene fra? Hvorfor kommer de til adoption? Hvordan har deres vilkår været? Hvad sker der med børn, der ikke egner sig til adoption?
 Landene  Kulturforskelle og holdninger til international adoption. Særlige krav til adoptanter. Rejse og ophold, når barnet skal hjemtages
 Spørgsmål  Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål både undervejs og i forbindelse med mødets afslutning