Adoptionsprocessen > Under Adoption Under Adoption

Denne del af DIAs hjemmeside henvender sig især til dig, der netop er blevet godkendt til adoption og nu skal til at vælge fra hvilket land, du vil adoptere – eller som allerede står på venteliste til barn fra et af de lande, vi samarbejder med.

Her kan du få overblik over den estimerede ventetid for ny-godkendte ansøgere på de forskellige lande. Du kan også se, hvilke krav landene har til ansøgere, samt hvor meget det koster at adoptere fra de forskellige lande.

Mange ting spiller ind, når du skal vælge det land, du ønsker at adoptere fra: Dine egne forventninger og ønsker, afgiverlandenes krav til adoptivforældre, prognoser for ventetider og gebyrer for adoptionsformidlingen.

Dine forventninger og ønsker kender kun du. Men i en samtale med en af DIAs socialrådgivere kan du få overblik over mulighederne og afstemt forventningerne. I samarbejde med den adoptionskoordinator, der er specialist i dit kommende barns oprindelsesland, udarbejder du din ansøgning til det pågældende land.

De forskellige afgiverlande kræver forskellig dokumentation af dig. Når du har skaffet den nødvendige dokumentation, sørger DIA for, at de enkelte dokumenter bliver oversat, legaliseret og verificeret af de danske myndigheder. Herefter fremsender DIA dokumenterne til afgiverlandet. Såfremt afgiverlandet har en process, hvor de godkender dig ud fra ansøgningen, så kontakter DIA , når afgiverlandet har behandlet din ansøgning..

Ventetiden, fra du er godkendtaf afgiverlandet eller fra ansøgningen er modtaget til DIA kan fortælle dig, at der er udvalgt - matchet - et barn til dig, beskrives af mange adoptanter som den sværeste periode i hele adoptionsprocessen. Alt efter afgiverland, og hvilken godkendelse du har fået, kan der gå fra få måneder til flere år, før du bliver matchet til et konkret barn.

Bemærk: Står du allerede på en af vores ventelister, skal du forholde dig til den ventetid vi har udmeldt da du kom på ventelisten, eller til de justeringer vi eventuelt har udmeldt efterfølgende.

OVERSIGT OVER VENTETIDER & KRAV

Matchning og accept

Det er som oftest afgiverlandet, der matcher dig som forælder til et konkret barn. Som regel vil barnet være matchet, så det passer med den godkendelse, som du har fået af Statsforvaltningen. Afgiverlandet meddeler DIA anvisningen sammen med de oplysninger, der foreligger på barnet.

På de aktuelle ventelister, som du kan se under de enkelte lande, kan du følge dit eget journalnummer. Man da flere lande ikke altid matcher kronologisk efter ventelisterne, giver ventelisterne ofte ingen  indikation af, hvornår du kan forvente, at få anvist et barn.

Når der er matchet et barn til dig, vil en af de børnelæger, som DIA samarbejder med, vurdere, om barnet ligger inden for den godkendelse, som du har fået. Vurderer lægen, at barnet  er inden for din godkendelse, sender DIA alle barnets papirer og evt. fotos samt den danske lægeerklæring til ankestyrelsen efter at have gennemgået alle oplysningerne sammen med en af DIAs jurister. Først når Ankestyrelsen har accepteret matchningsforslaget modtager du alle oplysningerne. Du skal derefter meddele DIA, om du accepterer barnet. Hvis du ikke accepterer et barn, der  er inden for din godkendelse, kan det måske få konsekvenser for den godkendelse, som Familierethuset har givet dig.

Vurderer lægen, at barnet ikke er inden for din godkendelse, vil du også modtage al dokumentation på barnet. Men i dette tilfælde vil du få mulighed for i samråd med først og fremmest DIA og relevante fagpersoner, om du ønsker at søge om at få din godkendelse til at omfatte det konkrete barn ved Familieretshuset. Ønsker du ikke at adoptere et barn, der er uden for din godkendelse, får det ingen konsekvenser for din danske godkendelse.

Afhængigt af hvilket formidlingsland, der er tale om, varierer ventetiden på udrejse mellem få uger til 1½ år. Det er også forskelligt, hvor lang tid, du skal opholde dig i barnets oprindelsesland. Det varierer fra et par uger op til 3 måneder.

Børn med særlige behov

Det sker, at et afgiverland beder DIA om at finde adoptivforældre til et konkret barn, som landet ikke umiddelbart kan finde en national eller international familie til. Det kan for eksempel skyldes barnets alder, at barnet er en del af en søskendeflok, eller at barnet har brug for forældre med særlige forudsætninger til at tage sig af barnets særlige helbredsmæssige udfordringer. Disse børn gør DIA en særlig indsats for at finde forældre til. Som oftest sker dette ved at DIA sender en kort beskrivelse af barnet til alle på det konkrte lands venteliste hvor barnet kommer fra, men det kan også ske, at DIA spørger alle familier som står på alle ventelister i organisationen.