NYHEDER DIA har besluttet at standse for nye ansøgere til adoption

Birkerød den 5. december 2019

 

Fra årsskiftet stopper DIA ind til videre med at tage nye adoptanter ind til international adoption. Baggrunden er manglende økonomisk sikkerhed for, at DIA kan føre nye adoptanters sager til ende. Bestyrelsen kan derfor ikke længere påtage sig ansvaret for at tage nye adoptanter ind.

Når vi vælger at stoppe med at tage imod nye ansøgere, er det ene og alene fordi, vi som bestyrelse ikke mener, det vil være rigtigt at sætte en adoptionsproces i gang, som vi ikke har en berettiget forventning om også at kunne gennemføre. Og sådan som de økonomiske udsigter ser ud efter 2020, kan vi forudse et større underskud. Derfor har vi desværre været nødt til at træffe beslutningen om ind til videre at stoppe for nye ansøgere.

Tilbage i marts 2019 orienterede vi vores familier om de ændringer, som er sket i formidlingsbilledet gennem de seneste år. Antallet af internationale adoptioner i Danmark er på 10. år faldet drastisk og væsentligt færre godkendes til adoption.

På det tidspunkt havde vi forudset og advaret vores tilsynsmyndighed, Ankestyrelsen om, at DIA ville få et økonomisk underskud stigende over de kommende år, som ikke kunne imødegås gennem yderligere tilpasninger af organisationen. Over en længere periode havde vi desuden foreslået proaktive tiltag og ændringer for at modgå udviklingen og vi havde peget på at kontrolsystemet efterhånden tog flere ressourcer end formidlingsopgaven.

Desværre ser vi fortsat dette scenarie folde sig ud. Det er baggrunden for, at DIA har set sig nødsaget til at træffe beslutningen.

Et bredt flertal i Folketinget har for nogle år siden tilkendegivet, at international adoption fortsat skal være et tilbud i Danmark. Der var positive tilkendegivelser og en bred politiske aftale om, at der skulle arbejdes mod en løsning af de aktuelle udfordringer for international adoption. Vi havde derfor også en forventning om en hurtig afklaring og løsning gennem den undersøgelse, som Ankestyrelsen satte i gang.

Undersøgelsen er imidlertid blevet udskudt af flere omgange og vi har senest fået oplyst fra Ankestyrelsen at et nyt adoptionssystem først forventes implementeres i 2021. Der er derfor ikke tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at vi kan tage nye ansøgere ind.

 

Med venlig hilsen

Lars Ellegaard

Formand for DIAs bestyrelse

 

 

Om os

DIA´s - Danish International Adoptions opgave er at sikre den bedste opvækst for børn, der ikke har mulighed for at vokse op i en familie i deres eget land eller kommer fra socialt trængte kår. Det gør vi ved at formidle internationale adoptioner til danske adoptanter, når der ikke er andre muligheder for at give barnet en familie samt trygge og stabile sociale relationer.

 

DIA er en uafhængig, selvejende institution, der er akkrediteret af Social og Indenrigsministeriet.

Læs mere om baggrunden HER

Læs mere om os HER

Se vedtægter HER

Seneste nyt om