NYHEDER DIA fylder 1 år

Fokus på økonomi og kerneydelser
I dag er det et år siden, at sammenlægningen af Danadopt og AC Børnehjælp blev en realitet, og DIA blev til.

DIAs første år har været præget af, at vi i skabelsen af organisationen har været nødsaget til at holde et stramt fokus på de helt grundlæggende elementer. Dvs. organisationstilpasning i forhold til økonomi- og sagsstyring og at blive genakkrediteret i de lande, hvor DanAdopt og AC Børnehjælp har arbejdet i mange år. Af den grund har vi desværre ikke haft arbejdskapacitet til at prioritere vores eksterne kommunikation tilstrækkeligt.

Jeg vil derfor gerne sige personligt: ”Tak”, til alle adoptanter som pga. sammenlægningen har måtte gennemleve følelsesmæssige rutsjeture. Jeg håber, at I fremover vil føle jer trygge og synes, at tilknytningen til DIA er vigtig, selvom meget af tiden handler om at vente - og at vi sammen kan bruge ventetiden konstruktivt og gøre den til en forberedelsestid.

En udvidelse af PAS-området
I løbet af året oplevede DIA en stor stigning i henvendelser fra adopterede og adoptanter, der efterspurgte vejledning og kontaktoplysninger i forbindelse med søgning af biologisk ophav og/eller besøg på deres (barns) børnehjem.  I det nye år er DIAs Post Adoption Services (PAS) derfor blevet udvidet, og vi håber fremadrettet på, at kunne imødekomme de mange efterspørgsler som vi har manglet arbejdskapacitet til at kunne varetage på tilfredsstillende vis.

DIAs visioner for forbedringer på adoptionsområdet
I dag er DIA godt på vej, men der er fortsat et stykke arbejde at gøre, før vi selv føler, vi er helt på plads - for vores mål er at være en af de bedste formidlings-organisationer i Europa. Vi arbejder derfor kontinuerligt for at lave adoptioner, der lever op til Haager-konventionen, selvom det er en udfordrende opgave, der kræver en stor indsats. For der er store forskelle på de lande, vi samarbejder med, og derfor er det nødvendigt, at vi har et indgående kendskab til hvert enkelt land, og at vores samarbejdspartnere har en god og kritisk holdning.

I de kommende år ønsker DIA at bidrage til social innovation, og at der kan vokse en stor faglighed frem hos vores samarbejdspartnere. Vi er selv i gang med at opkvalificere vores personale, der varetager opgaver inden for adoptionsområdet. For adoptionsområdet kræver nytænkning, og at vi følger med tiden og bruger de erfaringer, den kaster af sig for dermed at kunne skabe de rette rammer for adoptionsarbejdet og faglig vækst i stedet for at fortsætte adoptionsformidlinger som hidtil.

Af den grund har vi igangsat en række initiativer, der udfordrer og støtter op om sagsarbejdet i de lande, vi samarbejder med. Det fordrer en høj grad af dialog med alle instanser på området, og en kritisk holdning i alle de faser af en adoption vi som formidlende organisation indgår i.

DIAs værdier og perspektiv i forhold til adoption
Vi forventer at adoption i den kommende tid fortsat vil blive debatteret, og det er DIAs holdning, at en god debat med saglig kritik er med til at udvikle området. Vi vil gerne være med til at præge tænkningen og udviklingen i forhold til adoption og tilføre nogle af de nuancer i debatten som, vi mener, har manglet.

I DIA føler vi, at vi gør en positiv forskel gennem vores adoptionsarbejde og sponsorstøtte. Vores holdning er, at barnet skal være i centrum, og at adoption er en indgribende foranstaltning, der altid skal afgøres af, om det er til barnets bedste. Vi tror på, det er vigtigt fortsat at kunne tilbyde denne mulighed til udsatte familieløse børn, men vi anerkender samtidig, at det er utrolig vigtigt, at de lande, vi samarbejder med afsøger alternative muligheder, før en adoption igangsættes.

Vi glæder os over, at der i vores samarbejdslande er juridiske og sociale systemer, der ser adoption som en mulighed, men at de samtidig kontinuerligt arbejder på at styrke mulighederne nationalt mhp. at give børn en tryg, stabil og kærlig opvækst.

DIA ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer kommende forældre, og alle der har interesse i at styrke og kvalificere børns muligheder. Vi glæder os over, når det lykkes at give et barn en mulighed for at sikre dets udviklingsmuligheder biologisk, psykologisk og socialt i et hjem med trygge rammer og relationer.

Jeg håber også, at I vil opleve, at inddragelse i dialoger og tematikker i forhold til adoption vil være forbedret i det nye år.

Venlig hilsen

Direktør, Robert Jonasen

Seneste nyt om