Fadderskabsprogram > Arv og testamente Arv og testamente

Økonomisk støtte er en vigtig forudsætning for, at DIAs fadderskabsprogrammer kan være med til at skabe en tryg fremtid for forældreløse og udsatte børn i deres fødeland. Derfor er bidrag fra arv en meget velkommen støtte til vores aktiviteter i vores samarbejdslande.

I 2008 trådte den nye arvelov i kraft, og derfor er der nu mulighed for at testamentere op til 75 % af sin formue til en humanitær eller velgørende organisation.

DIA er godkendt som en humanitær organisation, der er fritaget for at skulle betale arveafgift. Det betyder, at hele arven, der betænkes DIAs fadderskabsprogrammer, ubeskåret vil blive anvendt på at støtte forældreløse børn til at få en tryg opvækst med stabile relationer i deres hjemlande.

Et testamente er et alvorligt dokument. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en advokat, der kan rådgive dig om, hvordan du udformer testamentet, så det bliver i overensstemmelse med dine ønsker.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på mb@d-i-a.dk, hvordan du kan betænke DIA's fadderskabsprogrammer bedst muligt i dit testamente, og præcisere hvilke udsatte børn der får mest glæde af din arv.