Fadderskabsprogram > Bliv fadder Bliv fadder

Opret et individuelt fadderskab eller støt programmet generelt (projektfadderskab)

Har du lyst til at være fadder, vælger DIA i samarbejde med vores partnere et konkret barn til dig. Dette individuelle fadderskab sikrer, at barnet får de grundlæggende behov for sundhed og skolegang dækket. Ekstraordinære behov i fadderskabsfamilier eller familier i lokalsamfundet kan i begrænset omfang også dækkes. 

For 100 -220 kr. pr. måned kan du give et sårbart barn en tryg og god opvækst i det land, hvor det er født. DIA står i dag bag ca. 700 fadderskaber til børn i Colombia, Indien og Etiopien. Men der er brug for flere danske faddere, der kan bidrage til, at børn af udsatte familier kan få en god fremtid.

En alternativ mulighed er, at oprette et projektfadderskab, hvorved du støtter de mange aktiviteter og projekter, som vores samarbejdspartnere udvikler. Læs mere om hvad de generel-støtte puljer er med til at finansiere i Colombia, Indien og Etiopien.  

Når du tegner et fadderskab, modtager du to gange om året en rapport om dit fadderskabsbarn eller projektet, der fortæller, hvordan det sidste halve år er gået.

Hvad får du? 

I udgangspunktet er det dig, der giver, og børnene, deres familier og familiernes lokalområde, der modtager. Men reelt går det også den anden vej.

Som fadder får du et andet menneskes livshistorie ind i dit liv, og derigennem oplever du farverigdom, rummelighed, mangfoldighed og måske også taknemmelighed over, at leve i en del af verden, hvor rettigheder er noget, man har.

Hvert halve år modtager du en rapport om dit fadderskabsbarn og dets familie, og du får indblik i familiens hverdag, og de konkrete problemer de møder i dagligdagen. Du ser tydeligt, hvordan din støtte hjælper familien med det formål, at familien på sigt bliver i stand til at kunne klare sig selv.

Du kan maile en hilsen på engelsk eller spansk til dit fadderskabsbarn og evt. vedhæfte billeder. 

Hvad får dit fadderskabsbarn og dets familie?

Familien får aldrig udbetalt penge. Derimod betaler fadderskabet f.eks. for social støtte til barnets familie, dagpleje, skolepenge, lægebesøg, kosttilskud m.m.

Fadderskabet bliver afsluttet, hvis dit fadderbarn og dets familie ikke længere har behov for støtte. Udslusningen sker i tæt samarbejde og efter aftale med familien.

Fadderskabet bliver afbrudt, hvis familien ikke lever op til sin del af aftalen. Det betyder, at barnet og familien skal deltage i planlagte aktiviteter, der har afgørende betydning for barnets trivsel og familiens samlede udbytte af fadderskabet. Det kan være møder, helbredsundersøgelser, temadage eller lignende.

Hvem er garant for det daglige arbejde med dit fadderskabsbarn?

Vores kompetente og erfarne lokale partnere tager sig af det daglige sociale arbejde i fadderskabsprojekterne. Vi styrker fortløbende vores partneres kapacitet, og vi følger op på vores partnerorganisationers arbejde, f.eks. på om den information, du får som fadder, stemmer overens med virkeligheden.

Hvor ofte skal du betale?

Betalingerne finder sted via PBS hvert kvartal, den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 

Kan du give et gavekort til en ven på et fadderskabsprojekt i f.eks. et år?

Ja, det kan du, og vi udarbejder gerne et gavekort. Din ven vil modtage den generelle rapport, som vores samarbejdspartnere sender os to gange om året.