Fadderskabsprogram > Fadderskabsprogram Fadderskabsprogram

Fadderskabsarbejdet går primært ud på at forbedre sundhed, udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn, som kan sikres til en bedre fremtid i deres hjemland.

DIA driver fadderskabsprogrammer i flere lande, hvorfra vi nu eller tidligere har udført adoptionsformidling. Fadderskabsarbejdet er godkendt af Ankestyrelsen, idet en betingelse for godkendelsen er, at fadderskabsarbejdet ikke er en forudsætning for adoptions- formidlingens omfang og karakter.

Fadderskabsarbejdet sker efter principperne i Haager-konventionen. Det betyder, at arbejdet skal foregå efter nærhedsprincippet. Det vil sige, at børnene så vidt muligt skal forblive i deres oprindelige familie eller have en anden legal, permanent og tryg løsning i det land, hvor de er født.

Fadderskaber

DIAs hjælpeprogram omfatter ca. 700 fadderskaber til børn i Colombia, Indien og Etiopien. Fadderskaberne sikrer gennem et fast beløb, at børnenes grundlæggende behov for skolegang, skoleuniform, helbredsundersøgelser og evt. medicin dækkes. Derudover ydes social støtte til barnet og familien i det omfang, det er muligt med den pågældende projektpartner.

Du kan læse mere om DIAs fadderskaber her, men du er også meget velkommen til at kontakte os på mb@d-i-a.dk