Fadderskabsprogram > Fradragsregler Fradragsregler

Når du støtter DIAs hjælpeprogram økonomisk, er du berettiget til et skattefradrag. Det er du, uanset om du opretter ét eller flere fadderskaber, giver en enkelt donation eller donerer et ikke øremærket beløb over flere år.

I 2019 kan du få fradrag for op til 16.300 kr., såfremt du oplyser DIA om dit CPR-nummer, så vi kan indberette dine bedrag til SKAT. Det samme kan din ægtefælle. 

På skat.dk kan du finde information om reglerne for skattefradrag for gaver til almenvelgørende eller humanitære organisationer og en liste over godkendte organisationer.   

Indberetningsregler

DIA indberetter din donation til SKAT. Det kræver, at du oplyser dit CPR-nummer. Vi behandler naturligvis dit CPR-nummer fortroligt. Hvis du mener, at vi mangler dit CPR-nummer, må du endelig kontakte os, da det er en forudsætning for, at du kan udnytte dit fradrag.