NYHEDER Forhistorien til DIA

Den 29. januar 2015 fik DIA sin akkreditering og kan i dag fejre 1 års fødselsdag.

Forhistorien til DIA 
Danmark var det første land i Europa, der startede adoption af udenlandske børn. I slutningen af 1950´erne opstod et stort fald i antallet af danske børn til adoption pga. forbedring af sociale vilkår, udbredelse af prævention og en lempet abortlovgivning. Ventetiden på et adoptivbarn blev derfor lang, og der opstod en stigende interesse for adoption fra udlandet.

De tyske børn
Efter Anden Verdenskrig blev danskerne opmærksomme på de mange børn i efterkrigens Tyskland, der levede under kummerlige vilkår - specielt børn af allierede soldater og især mulatbørn var i fare. Af den grund ønskede en del danske familier at hjælpe, og de tyske børn begyndte at komme i pleje hos dem, og i den forbindelse blev det nærliggende at adopterede børnene. Ikke fordi de danske plejefamilier overvejende var barnløse, men fordi de ønskede at hjælpe børnene.

For nogle af de tyske børn var det godt at komme til Danmark, men i mange tilfælde gik det desværre galt, og børnene endte med at blive flyttet videre til nye familier eller sendt tilbage til Tyskland. Derfor begyndte barnløse par at tage sagen i egen hånd, og i 60´erne kom der både børn fra tyske og østrigske børnehjem til Danmark – fortrinsvis mulatbørn. Adoptanterne måtte tit selv ordne alt det praktiske omkring deres adoption, og det var problematisk.

Glemte børn
Af den grund stiftede en gruppe af adoptivforældre ”Landsforeningen Dansk Hjælpeorganisation for Glemte Børn” i 1963, som i 1964 fik en foreløbig formidlingstilladelse af Justitsministeriet, og ca. to år senere blev udenlandsk adoption officielt legitimeret og sidestillet med dansk adoption. Danske barnløse par begyndte i stigende antal at ville adoptere, og der blev taget kontakt til udviklingslande som f.eks. Sydkorea, hvorfra den største gruppe af internationalt adopterede kommer fra i dag.

Til at starte med var foreningen ”Glemte Børn” baseret på frivillig arbejdskraft, men efter en del år med uro og uoverensstemmelser samt skiftende bestyrelser blev det nødvendigt - både for formidlingsarbejdet og for at bevare autorisationen at blive til en selvejende institution.

DIA bliver til
I 1969 blev ”Glemte Børn” derfor til to institutioner: ”Adoption Center” i Århus og ”Glemte Børn” i Birkerød, der hver havde en bestyrelse bestående af medlemmer med forskellige og relevante kompetencer samt et professionelt kontorpersonale. De to institutioner blev senere hen til henholdsvis AC Børnehjælp og Danadopt, der d. 29. januar 2015 blev til DIA, som i dag kan fejre sin et års fødselsdag med Robert Jonasen som direktør og Jeanette Larsen, som vicedirektør.

 

 

 

Seneste nyt om