Om DIA > Netværk Netværk

Faglige fællesskaber
Netværk, fællesskaber og partnerskaber er nøglen til faglig erfaringsudveksling og udvikling. Derfor prioriterer DIA at deltage i og præge udvalgte faglige fællesskaber og netværk inden for adoptionsformidling og udviklingshjælp.

ADOPTION

Nordic Adoption Council (NAC) 

NAC er en sammenslutning af 13 adoptionsorganisationer i Norden.
Fra Danmark deltager Adoption & Samfund og DIA. Hvert andet år mødes alle organisationerne på skift i landene. Imellem disse konferencer mødes den siddende bestyrelse til arbejdsmøder.

NAC arbejder som DIA med udgangspunkt i Børnekonventionen og Haagerkonventionen. Fokus i NAC er at udvikle og fastholde det nordisk-etiske grundlag for adoptionsarbejdet. Barnet skal være i centrum før, under og efter adoptionen, og de adopterede skal have bedst mulige opvækstbetingelser i de lande, de er adopteret til.
Læs mere på www.nordicadoption.org

EurAdopt

EurAdopt er den europæiske sammenslutning af formidlingsorganisationer. Sammenslutningen har 25 medlemsorganisationer fra 12 vesteuropæiske lande. 

Organisationerne i EurAdopt mødes til konference hvert andet år. EurAdopt har ligesom Nordic Adoption Council fokus på at sikre barnets bedste i adoptionsprocessen - herunder etiske guidelines.
Læs mere på www.euradopt.org

DIA deltager desuden i Dansk Adoptionsnetværk, der er startet af Adoptionsnævnet, samt i Dansk Socialrådgiverforenings adoptionsfaggruppe.