Om DIA > Organisation og ledelse Organisation og ledelse

DIA ledes af en bestyrelse, der er organisationens højeste myndighed, og som lægger de økonomiske og etiske rammer for arbejdet. Bestyrelsens arbejde inkl. formandens er i udgangspunktet ulønnet.

Den daglige ledelse varetages af direktøren, der også er juridisk chef.

DIA er organiseret i et rådgivningsteam samt en række adoptionskoordinatorer, der varetager det daglige formidlingsarbejde.

  • Rådgivningsteamet er ansvarlig for visitation ved valg af land samt for informationsmøder. Teamet fungerer også som socialfaglige konsulenter internt i huset.
  • Adoptionskoordinatorerne er ansvarlige for ét eller flere lande og står for kontakten til afgiverlandene, kontakten med familierne, sagsbehandlingen, landemøder, skriftligt materiale om landene, landeprocedurer og rejsekoordinering m.m.

Direktionen, økonomiafdelingen og sekretærer varetager funktioner og opgaver af mere tværgående karakter.

Derudover har DIA et tæt samarbejde med fire børnelæger.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er DIAs højeste myndighed og har 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes via mail@d-i-a.dk.

Lars Ellegaard, formand

Cand. jur. Advokat i Autobranchen Danmark. Lars har tidligere arbejdet i FDM som juridisk chef og er kendt fra diverse forbrugerprogrammer i radio og TV.

Lars har været medlem af bestyrelsen for DanAdopt siden 1997, i den sidste periode indtil 2014 som næstformand.
Lars har også været aktiv i landsforeningen Adoption og Samfund, hvor han var landsformand inden han indtrådte i DanAdopts bestyrelse. Lars blev i 2012 valgt som dansk repræsentant i EurAdopt, den europæiske samarbejdsorganisation for formidlingsorganisationer.

Lars har tre voksne børn, der alle er adopteret fra Colombia. Lars bor i Hillerød.

 

Paul K. Jeppesen, næstformand

Cand.scient.pol., arbejder som seniorkonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder. Strategisk, forhandlingspolitisk og politisk sagkyndig. Paul har været medstifter af og formand for Kinaforeningen 1998-2002, næstformand i Adoption & Samfund 2004-2011, suppleant til bestyrelsen i Nordic Adoption Council (NAC) 2007-2011, politisk rådgiver for Adoption & Samfund 2011-2014. Paul indtrådte i AC Børnehjælps bestyrelse i august 2014.

Far til dreng og pige adopteret fra Kina. Paul bor i Kgs. Lyngby.

 

Lene Lundgaard

Journalist, kommunikationschef i HK Kommunal. Lene har tidligere bl.a. været ansat i Danmarks Radio og på Ritzaus Bureau, senest som erhvervsredaktør.

Lene har været aktiv i Adoption og Samfund 1992-2003, og har blandt andet siddet i bestyrelsen for Hovedstaden, undervist på kurser for vordende adoptanter og været med til at starte mødre- og familiegrupper. Lene desuden siddet i AC Børnehjælps bestyrelse som adoptions- og kommunikationsfaglig sagkyndig fra 2004 og frem til fusionen med DanAdopt i januar 2015. Senest som næstformand. Har også været dansk repræsentant i NAC gennem knap 10 år frem til 2010.

Lene har en dreng og to piger født i Korea i 1990, 1992 og 1994.

 

Pia Petersen

Senior Financial Controller i European Energy A/S. Pia Petersen har tidligere været økonomichef i blandt andet Lundbeck A/S og Scanomat A/S. 

Pia er uddannet hos Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S og har arbejdet med regnskab i forskellige stillinger fra bogholder til afdelingschef siden 1991. Pia har været medlem af DanAdopts bestyrelse 2008-2014.

Pia har adopteret en dreng og en pige fra Thailand og bor i Ølstykke.

 

Sten Juul Petersen
Cand.jur. med speciale i immaterialret (patenter, varemærker etc.). Sten har arbejdet 25 år i LEGO Gruppens juridiske afdeling.
Sten har været medlem af DanAdopts bestyrelse bestyrelse 1989-2014, i mange år som formand.

Sten har i seks år desuden været formand for samarbejdsorganisationen for de nordiske formidlingsorganisationer Nordic Adoption Council (NAC). Sten repræsenterede NAC ved opfølgningskonferencerne om Haagerkonventionen i 2000, 2005 og 2010. Siden september 2013 har Sten været dansk suppleant til NACs bestyrelse.

Sten har tre børn, hvoraf et er adopteret fra Korea. Sten bor i Tørring.