Om DIA > Værdier Værdier

DIAs grundholdning og værdier bygger på, at adoptionen skal være til gavn for barnet, at barnets tarv altid kommer først, og at vi altid arbejder efter nærhedsprincippet.

Nærhedsprincippet betyder, at et barn skal hjælpes så nær på sin familie og sit hjemland som muligt. En bortadoption fra hjemlandet skal derfor altid være den absolut sidste mulighed for at sikre barnet en familie og trygge, sociale rammer. I praksis betyder nærhedsprincippet, at myndighederne i barnets hjemland skal vurdere, om det er bedst for det enkelte barn at blive flyttet fra sit land og sin familie, eller om der i hjemlandet findes gode, alternative muligheder for barnet, når barnet ikke har mulighed for at være hos sine forældre. Derfor hjælper DIA blandt andet også med økonomisk bistand i flere lande med at skabe alternative løsninger til adoption, som kan give det enkelte barn den bedste opvækst i hjemlandet.

Fundamentet for DIAs arbejde er Haagerkonventionen, der fastlægger principperne for international adoption, herunder også nærhedsprincippet. 93 lande har foreløbig skrevet under på konventionen. Danmark tilsluttede sig Haagerkonventionen i 1997.

DIAs krav til de lande, som vi formidler børn fra, er som udgangspunkt, at landene har underskrevet og ratificeret Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og samarbejde i forbindelse med internationale adoptioner. Det er ikke en betingelse for vores samarbejde, men det gør arbejdet lettere, når man arbejder ud fra de samme principper. Derfor kræver vi, at de lande, som endnu ikke har underskrevet Haagerkonventionen, i videst muligt omfang arbejder efter konventionens principper. Det er en vigtig forudsætning, at samarbejdslandene altid har en gennemskuelig og åben adoptionsformidling.

DIA og de danske myndigheder har et ansvar for at sikre, at kun børn, der er frigivet til adoption på et juridisk korrekt grundlag, kommer i forslag til kommende adoptanter. DIA accepterer ikke ulovligheder og uetisk adfærd i adoptionsprocessen. 

Værn om barnets oplysninger

DIA beder alle kommende adoptivfamilier være opmærksomme på, at fremvisning af børn i medierne ikke er hensigstmæssigt og imod gældende konventioner der beskytter børn. Hvis det sker, skal børnene ikke kunne genkendes ligesom de ikke må kunne identificeres med navn og lignende. 

Det er vigtigt for DIA at huske ansøgerne på, at de informationer de modtager vedrørende deres kommende barn (såsom videoer, billeder mm) er fortrolige og personfølsomme informationer og bør/skal ikke ligge på nettet eller eksponeres i andre sammenhænge. 

Disse oplysninger skal derfor behandles med stor omhu, især når man stadig er i adoptionsprocessen. Både af hensyn til barnet men også af hensyn til det land, som barnet kommer fra. Man er fx yderst påpasselig på de fleste børnehjem og i plejefamilier i forhold til at personlige oplysninger såsom billeder/videoer mm. ikke bliver delt med andre, hvilket der også er fastlagt etiske retningslinjer omkring i Haagerkonventionen. 

Hvis et barn undtagelsesvis fremvises skal det ske sløret på en måde så barnet ikke kan genkendes, ligesom barnets navn mv. ikke nævnes.