Samarbejdspartnere > Bolivia Bolivia

Danmark har modtaget adoptivbørn fra Bolivia siden 1988. Den sidste familie på ventelisten har hentet barn i januar 2013. Formidlingen fra Bolivia er stillet i bero i øjeblikket. De bolivianske myndigheder har ikke underskrevet samarbejdsaftale med nogle lande siden 2009, men vi forventer, at dette vil ske igen inden for en overskuelig fremtid.

Bolivia tilsluttede sig Haagerkonventionen om international adoption i 2002.

I Bolivia arbejdes der med den centrale myndighed Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (viceministeriet for lige muligheder), som hører under Bolivias Justitsministerium. Herudover vil der i hvert af Bolivias ni departementer være en dommer, som afsiger dom, når et barn frigives til adoption, og når en adoptionssag gennemføres.

Børnene kommer fra både statslige og private børnehjem over hele landet. Børnehjemmene har meget forskellig standard. Generelt har børnehjemmene i yderdistrikterne færre ressourcer end hjemmene i den centrale del af Bolivia. Der er børn til adoption i alle aldersgrupper. I højlandet er de fleste børn af ren indiansk oprindelse, i den lavereliggende halvdel af landet er de ofte af mere blandet etnisk baggrund. Nogle børn er registreret som hittebørn, mens andre har en kendt baggrund. I visse byer er det muligt at aflevere sit barn til børnehjemmet anonymt f.eks. i en lille ’karrusel’, der sidder i muren ud mod gaden.

Processen i Bolivia

Begge adoptivforældre skal rejse til Bolivia for at få barnet overdraget på barnets børnehjem. Processen i Bolivia foregår ved, at adoptivforældrene deltager i en retssag ved en domstol.

Venteliste 

DIA har for tiden ingen på venteliste, da vi afventer genakkreditering fra de Bolivianske myndigheder.