Samarbejdspartnere > Bulgarien Bulgarien

DIA har formidlet børn fra Bulgarien siden 1991.

Adoptionsformidlingen har i perioder været stoppet, mens de bulgarske myndighederne har indført ny lovgivning og omstrukturering af børneforsorgen – og mens myndighederne var optaget af Bulgariens optagelse i EU. Bulgarien ratificerede Haagerkonventionen i 2002.

Børnene befinder sig på offentlige småbørnshjem. Mange børn er anbragt kort efter fødslen, men der er også børn, der anbringes senere. De mest almindelige årsager til barnets situation er, at moderen er meget ung, er ugift eller generelt er ude af stand til at forsørge barnet, evt. fordi der er mange børn i familien i forvejen.  Børn fra Bulgarien er af bulgarsk, tyrkisk eller roma-oprindelse.

De børn, som efterlades på sygehuset efter fødslen, og som er raske, placeres i almindelighed til adoption i bulgarske familier. De øvrige kommer på børnehjem. 

Børnehjemmene er af varierende standard. Materielt set kan de ikke sammenlignes med danske forhold, men efterhånden er forholdene blevet forbedret så meget, at man kan være sikker på, at de får tøj, mad og omsorg.

Efter et langvarigt adoptionsstop i forbindelse med Bulgariens optagelse i EU er der et meget stort antal forældreløse børn, der efterhånden er blevet så gamle, at der umiddelbart er færre ansøgere til dem i modtagerlandene. De bulgarske myndigheder har et naturligt ønske om at prioritere varig familieanbringelse af de lidt ældre børn først, og det betyder, at man må forvente, at familier, der ønsker at adoptere fra Bulgarien, må indstille sig på børn i forslag på omkring 3 år. De børn, som kan placeres i Danmark, er f.eks. børn af forældre med sociale og økonomiske problemer eller børn med lettere fysiske handicaps eller problemer.

Adoptionen gennemføres ved domstol i Bulgarien. Adoptivforældre skal rejse til Bulgarien to gange. Den første rejse sker ved accept af barnet og den anden rejse i forbindelse med hjemtagelse af barnet. Begge ophold har en varighed af ca. en uge. DIAs engelsktalende kontaktperson assisterer under opholdene.

(alder ved retsdato)