Samarbejdspartnere > Burkina Faso Burkina Faso

Danmark har samarbejdet med Burkina Faso omkring international adoption siden 1997. 

Børnene fra Burkina Faso er i hele aldersgruppen 0-3 år. Fra Burkina Faso formidles både hittebørn og børn, der er afgivet til adoption af deres forældre. Børn fra Burkina Faso formidles via de centrale myndigheder og kan komme fra børnehjem i hele landet.

Burkina Faso tilsluttede sig, som det første afrikanske land, Haagerkonventionen i 1996.

Samarbejdet med Burkina Faso har i de seneste år udviklet sig via SeeMe projektet, som støtter de centrale myndigheder i at opgradere børnehjemmenes viden om omsorg og pleje af børn.

Proceduren i Burkina Faso foregår som en retssag, der føres ved en domstol, før ansøgerne kan rejse til landet. Ansøgerne skal opholde sig i to uger i landet sammen med barnet for at sikre en rolig tilknytning til barnet. Oftest foregår overdragelsen over flere dage, før barnet overdrages endeligt til familien.

Under opholdet i hovedstaden Ouagadougou, vil ansøgerne blive assisteret af DIAs kontaktperson, Kalifa Ouattara, og af oversætter og tolk, Moussa. Foregår adoptionen i provinsen, er både Kalifa og Moussa sammen med familien ved første møde med barnet. De efterfølgende 2-3 dage bliver tolken Moussa i provinsen sammen med familien, mens Kalifa vender tilbage til hovedstaden Ougadougou, for at sikre de sidste formaliteter og møder, før familien ligeledes vender tilbage til hovedstaden under resten af opholdet.

(alder ved retsdato)