Samarbejdspartnere > Burkina Faso Burkina Faso

Danmark har samarbejdet med Burkina Faso omkring international adoption siden 1997. I 2019 blev 2 børn formidlet til danske familier.

Børnene fra Burkina Faso er i hele aldersgruppen 0-3 år. Fra Burkina Faso formidles både hittebørn og børn, der er afgivet til adoption af deres forældre. Børn fra Burkina Faso formidles via de centrale myndigheder og kan komme fra børnehjem i hele landet.

Burkina Faso tilsluttede sig, som det første afrikanske land, Haagerkonventionen i 1996.

Samarbejdet med Burkina Faso har i de seneste år udviklet sig via SeeMe projektet, som støtter de centrale myndigheder i at opgradere børnehjemmenes viden om omsorg og pleje af børn.

Proceduren i Burkina Faso foregår som en retssag, der føres ved en domstol, før ansøgerne kan rejse til landet. Ansøgerne skal opholde sig i to uger i landet sammen med barnet for at sikre en rolig tilknytning til barnet. Oftest foregår overdragelsen over flere dage, før barnet overdrages endeligt til familien.

Under opholdet i hovedstaden Ouagadougou, vil ansøgerne blive assisteret af DIAs kontaktperson, Kalifa Ouattara, og af oversætter og tolk, Moussa. Foregår adoptionen i provinsen, er både Kalifa og Moussa sammen med familien ved første møde med barnet. De efterfølgende 2-3 dage bliver tolken Moussa i provinsen sammen med familien, mens Kalifa vender tilbage til hovedstaden Ougadougou, for at sikre de sidste formaliteter og møder, før familien ligeledes vender tilbage til hovedstaden under resten af opholdet.