Samarbejdspartnere > Colombia Colombia

DIA har formidlet adoption af børn fra Colombia siden 1977.

Formidlingen sker i samarbejde med den sociale myndighed Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, samt private børnehjem. Både ICBF og de enkelte private børnehjem anviser børn til matchning.

Haagerkonventionen om international adoption har været i kraft i Colombia siden november 1998.

ICBF har blandt andet ansvar for forladte og fjernede børn samt adoptioner. ICBF har et ambitiøst adoptionsprogram og eget regelsæt for bedømmelse af, hvilke ansøgere, der egner sig til hvilke børn. Par mellem 25 og 45 år kan godkendes til et barn i aldersgruppen 0– 5 år. Par mellem 45 og 50 år kan godkendes til et barn i aldersgruppen 5-10 år.

ICBF har regionale kontorer i departementernes hovedstæder, 33 i alt. På hovedkontoret i Colombias hovedstad Bogotá er der en særlig afdeling for adoptioner, som modtager og gennemgår ansøgninger fra udlandet. Herfra sendes ansøgningerne til de regionale afdelingers adoptionskontorer, når disse meddeler, at der er børn, der har behov for forældre. Det er ude i de regionale kontorer, at man udvælger og matcher adoptivforældrene til barnet.

De fleste børn formidlet gennem ICBF bor hos plejefamilier, inden de formidles. Nogle få opholder sig på børnehjem.

ICBF har siden 2013 haft lukket for tilgang af udenlandske ansøgere til raske børn, men modtager fortsat adoptionsansøgninger fra ansøgere, der er åbne over for at modtage barn/børn med særlige behov. Børn med særlige behov defineres som:

  • Børn med særlige behov fysisk og/eller psykisk
  • To søskende, hvor den ældste er over 10 år
  • Søskendegrupper på flere end to søskende

Formidlingen fra de private børnehjem sker fra institutionerne Ayudame og Cran i Bogota,  Casa de Maria y el Ninõ og Casita de Nicolas i Medellin og Chiquitines i Cali. For de private børnehjem gælder det også, at der kun modtages ansøgninger til børn med særlige behov.

Processen

Begge ansøgere skal rejse til den region i Colombia, hvor barnet kommer fra for at deltage i det indledende interview ved børnedomstolen. Barnet overdrages en af de første dage efter ankomsten til regionen. Adoptionssagen afsluttes ved retssag, og adoptivforældrene skal være til stede, når sagen behandles. Opholdet i Colombia varer typisk 4-8 uger, og man har barnet hos sig under opholdet. Man assisteres under opholdet af DIAs engelsktalende repræsentant og/eller engelsktalende advokat i regionen, som man opholder sig i.

(alder ved retsdato)