Samarbejdspartnere > Indien Indien

DIA har formidlet børn til international adoption fra Indien siden 1971. Indien tilsluttede sig Haagerkonventionen i oktober 2003.

Indiske børn, der formidles til international adoption, er i alderen et til otte år. Der formidles også søskende. Som i de fleste andre formidlingslande forsøger man i Indien at finde egnede indiske adoptivforældre til barnet, før barnet bliver frigivet til international adoption. Den indiske lovgivning fastslår, at minimum 80 procent af de børn, der er frigivet til adoption, skal formidles til indiske adoptivforældre. Det betyder, at de børn, der skal finde forældre udenfor Indien, ofte enten er større børn, søskendeflokke eller børn med særlige behov.  

Fra januar 2012 er der indført en central registrering af alle adoptionssager hos den centrale myndighed Central Adoption Ressource Authority (CARA) under Ministry of Women & Child Development. CARA har foreløbig godkendt flere hundrede børnehjem, som må formidle børn til international adoption, og DIA arbejder i dag med mange forskellige børnehjem i de 28 delstater.

Baggrunden for, at et barn afgives til adoption, kan bl.a. være at moderen er ugift og ude af stand til at forsørge barnet på grund af social nød. I Indien udstødes enlige mødre ofte fra deres familier. Børnene kan også være hittebørn, eller de kan være afgivet til adoption af deres familier pga. fattigdom.

DIA får oplysninger om helbred, sociale- og evt. udviklingsforhold på de børn, som vi modtager til adoption. Men det kan undertiden være svært at få baggrunds oplysninger om familierelationer, bl.a. fordi mødrene kræver at forblive anonyme. Det vil dog blive oplyst, hvorfor barnet kommer til adoption.  De fleste børn, der kommer i forslag, kræver udvidet godkendelse.

Standarden på børnehjem i Indien er lavere end på tilsvarende institutioner i Danmark. De indiske myndighederne har sat snævre begrænsninger for den økonomiske støtte, de udenlandske formidlingsorganisationer må give børnehjemmene.

Adoptionsproceduren i Indien afsluttes med en domstolsafgørelse enten ved en 2. instans-domstol (High Court) eller en distriktsdomstol i enkeltstaterne. Datoen for den afgørelse, der bliver afsagt i Indien, har umiddelbart også gyldighed i Danmark, og adoptionen er herefter gennemført. Barnet får samtidig dansk statsborgerskab.

Ventetiden fra accept af anvist barn til udrejse er relativt lang, men adoptivfamilien har mulighed for at få en plejetilladelse og visum til Indien. Familien kan dermed være sammen med barnet i ventetiden, indtil retssagen i Indien kan afsluttes.

Vælger man at vente med at rejse til Indien, til retssagen er afsluttet, og barnets pas er udstedt, er der kun krav til udrejsens længde eller forpligtigelser i øvrigt under opholdet. Hjemrejsen skal ske via Delhi, hvor barnets indrejse- og opholdstilladelse til Danmark skal stemples i barnets pas. DIA anbefaler minimum to ugers ophold i Indien.