Samarbejdspartnere > Kina Kina

DIA har siden 1995, hvor Danmark blev officielt godkendt til at modtage børn fra Kina, arbejdet sammen med den centrale, kinesiske adoptionsmyndighed, China Centre for Children's Welfare and Adoption (CCCWA, tidligere CCAA) i Beijing. Kina tiltrådte Haagerkonventionen om international adoption i 2006.

Børn, der formidles til international adoption fra Kina, er primært i alderen 0-36 måneder, men kan også være ældre. Der er kun tale om forladte børn, og DIA får ingen oplysninger om barnets oprindelse. Der kan dog være en lille forklaring fra børnehjemmet om, hvor barnet er blevet fundet. Årsagen til, at barnet er blevet forladt, kan være den officielle et-barnspolitik, eller at barnet er født uden for ægteskab. 

Børnene opholder sig i næsten alle tilfælde på statslige børnehjem (Welfare Institutions)af varierende standard. Der er tendens til, at børnene inden bortadoption anbringes i plejefamilier i kortere eller længere tid for at give barnet en tilvænning til livet i en familie.

Oplysninger om barnet vil være lægelige helbredsoplysninger, en beskrivelse af barnets udvikling på børnehjemmet eller hos plejefamilien samt fotos. Børn på børnehjem i Kina vaccineres mod polio, Hepatitis A og B og er HIV-testede.

Sagsbehandlingen foregår gennem  CCCWA, der modtager oplysninger fra hele Kina om børn, der er venter på adoption. Den endelige adoptionsprocedure i Kina er administrativ og foregår i hovedstaden i den provins, som barnet kommer fra. Barnet bliver som regel overdraget til adoptivforældrene hos den lokale afdeling af Ministry of Civil Affairs (CAB) med efterfølgende procedure hos CAB, notar og politikontor. 

Opholdet i Kina vil.vare 2-3 uger.

Uanset, at Kina har ratificeret Haagerkonventionen skal barnet rejse hjem fra Kina på sit kinesiske pas, der forinden skal viseres på den danske ambassade i Beijing.

DIAs team i Kina ser således ud:

Annette Kousgaard Guo har siden 1. maj 2010 været ansat som DIAs kontaktperson i Kina, hvor fra hun har hyppig forbindelse til familierne på Kina-ventelisten. Annette fungerer desuden som adoptionsrådgiver, ligesom hun er tovholder på DIAs formidling af børn med særlige behov fra Kina. Derudover administrerer og planlægger Annette udrejserne for familierne, rejser som DIAS rejseguide og har hovedansvaret for kontakten til de kinesiske adoptionsmyndigheder, CCCWA. Annette koordinerer desuden opgaverne for resten af DIAs team i Kina samt for rejseguider og tolke. 

 

Tilbagerejser til Kina: Flere og flere familier, der tidligere har adopteret fra Kina, ønsker på et tispunkt at rejse tilbage til Kina og besøge det børnehjem man har/er adopteret fra. Ønsker man dette, så skal man have tilladelse via BLAS, som koordinerer og arrangerer besøget. Se yderlig information: Kina - tilbagerejser og hent Ansøgningsskema