Samarbejdspartnere > Madagaskar Madagaskar

DIA har arbejdet med international adoption fra Madagaskar siden 2008. Madagaskar har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

Børnene fra Madagaskar kan være både hittebørn og børn, der er afgivet til adoption af deres biologiske familie.

Madagaskars lovgivning har fastlagt, at kun børn, der er seks måneder gamle og derover, kan bringes i forslag til international adoption. Alle børn formidles via de centrale myndigheder på Madagaskar.

Børnene kan komme fra børnehjem over hele landet, dog kun fra institutioner, der har licens til adoptionsformidling. Der findes i alt 175 børnehjem i Madagaskar.

Adoptivforældrene skal rejse til Madagaskar, og opholdet forventes at vare ca. 3 måneder. Den første måned er en tilpasningsperiode mellem barn og adoptivforældre. Efter denne måned kan sagen indgives for domstolen, der behandler adoptionssagen. Domstolsbehandlingen tager ca. 1 måned.  Den tredje måned er en appelperiode, hvorefter der udstedes retskendelse og fødselsregistrering, der skal ligge til grund for ansøgning om udrejsevisum til barnet.

DIAs repræsentant i Madagaskar hedder Hanitra Andriamasy. Hanitra har stor erfaring med international adoption, og har en både lægelig og juridisk uddannelse bag sig. Derudover taler Hanitra engelsk og har et særligt kendskab til skandinaviske forhold, idet hun udover DIA også er kontaktperson for en anden skandinavisk formidlingsorganisation.

(alder ved retsdato)