Samarbejdspartnere > Sydafrika Sydafrika

DIA startede formidling fra Sydafrika i 2002 gennem Abba Adoptions i Pretoria og i 2003, samme år som Sydafrika tilsluttede sig Haagerkonventionen, indledte vi et samarbejde med  organisationen Impilo i Johannesburg og Durban. Da de sydafrikanske myndigheder ikke tillader, at internationale formidlingsorganisationer samarbejder med mere end en enkelt, lokal børneorganisation, ophørte samarbejdet med Abba Adoptions, da de udsendte sager blev gennemført. Dette var naturligvis en konsekvens af, at de to gamle danske organisationer blev lagt sammen i DIA.

Impilo er godkendt af Department of Social Development under det sydafrikanske socialministerium.

De allerfleste børn, der formidles til international adoption fra Sydafrika, er hittebørn. De fleste børn vil være mellem 6 mdr. og 2 år, men der formidles også børn op til 5 år.

Oplysninger om, hvordan barnet er fundet, kan findes i beskrivelsen af barnets baggrund. Der er mange forskellige årsager til, at et barn efterlades, f.eks. at moderen svigtes af faderen under graviditeten og ikke får støtte af egen familie, at moderen er arbejdsløs og allerede forsørger flere børn, at moderen er blevet voldtaget, at moderen er HIV-positiv eller, at moderen og faderen tilhører forskellige etniske grupper.

Mange af de mindst 100 hittebørn, der registreres hver måned i Sydafrika, er HIV-positive. HIV-testning er af høj standard i Sydafrika. Abbas statistik viser, at 29% af de børn, der afleveres, er HIV-positive. En stor del af disse viser sig at have antistoffer mod HIV og bliver senere negative.

Impilo samarbejder med flere forskellige børnehjem i Johannesburg og Durban, som blandt andet modtager børn fra neonatal-afdelingen på Johannesburg Hospital. 

Der lægges et stort arbejde i at finde frem til netop den familie, der passer bedst til det pågældende barn, et arbejde, hvor personer, der har et indgående kendskab til barnet, spiller en væsentlig rolle.

Du kan læse mere om Impilo her


DIAs kontaktperson tager sig af familien under opholdet i samarbejde med et rejsebureau, der sørger for indkvartering, transfer og øvrig transport.

Adoptivforældrene skal rejse til Sydafrika for at deltage i en "court-hearing", der foregår to uger efter ankomsten. I dagene efter ankomsten besøger forældrene barnet på børnehjemmet. Efter ca. 3 dage får forældrene barnet overdraget. Man skal indstille sig på meget hurtig udrejse efter accept af barnet.

(alder ved retsdato)