Samarbejdspartnere > Sydkorea Sydkorea

DIA har formidlet børn fra Sydkorea siden 1970. Formidlingen er foregået i samarbejde med organisationen Holt Children’s Services, som er en stor, velfungerende organisation med en lang række aktiviteter ved siden af adoptionsarbejdet, som foregår dels til koreanske familier dels til udlandet.

Sydkorea underskrev Haagerkonventionen i 2013.

Langt de fleste børn, der anvises til adoption, er børn af enlige mødre, som på grund at sociale og kulturelle forhold ikke kan beholde barnet. De fleste af børnene er anbragt i familiepleje.

Inden barnet kan formidles til international adoption, skal Holt Children’s Services have søgt forgæves efter koreanske adoptivfamilier i mindst fem måneder. Det betyder, at børn til international adoption er mindst 8 måneder gamle.

Når det er besluttet, at barnet skal til international adoption, opholder barnet sig i plejefamilier i Seoul. Plejefamilierne er erfarne par, der ofte har mange års erfaring med dette specielle arbejde, og de får støtte og tilsyn af personalet fra Holt.

Du kan læse mere om Holt Children's Services her.

Børnene er velundersøgt inden matchningen finder sted, og lægeundersøgelsen følges op af regelmæssige lægecheck i ventetiden. Disse undersøgelser bliver sendt til DIA, som videresender dem til lægekonsulent og familien. Sædvanligvis er der fyldestgørende baggrundsinformation om barnet.

Adoptionen afsluttes med en retsproces i Seoul med deltagelse af begge adoptivforældre. Opholdet har en forventet varighed af ca. 8-10 uger, alternativt kan man rejse ad to gange til Korea, hvoraf den ene rejse har en varighed af ca. en uge, den anden nogle få dage. 

(alder ved retsdato)