Samarbejdspartnere > Taiwan Region Taiwan Region

DIA har arbejdet med international adoption fra Taiwan Region siden 2008. Formidlingsarbejdet foregår i samarbejde med børnehjemmet Chung Yi Social Welfare Foundation, som blev grundlagt i 1952.

Chung Yi Social Welfare Foundation formidler børn i aldersgruppen 0-5 år - men også ældre børn - til både national og international adoption. De fleste af børnene er afgivet til adoption af deres biologiske familier. Få er efterladte.

Oplysninger om barnet vil være lægelige helbredsoplysninger, en social beskrivelse, samt fotos og video.

Adoptionsprocessen gennemføres som en retssag, når barnet er godkendt af de danske adoptivforældre. Processen forventes at tage ca. 10-13 måneder. En socialrådgiver fra børnehjemmet præsenterer sagen på fuldmagt fra de danske adoptivforældre. I ventetiden vil Chung Yi Social Welfare Foundation løbende sende opdateringer og fotos af barnet. I de sidste måneder af ventetiden kan adoptivfamilien blive tilbudt skypemøder med barnet.

Når retssagen er gennemført, kan adoptivfamilien rejse til hovedstaden Taipei, og da alle formaliteter på dette tidspunkt er afsluttet, kræves der kun 5-7 dages ophold i forbindelse med overdragelsen af barnet.

DIA har i samarbejde med Chung Yi Social Welfare Foundation besluttet, at det ikke er nødvendigt at have en særlig repræsentant for DIA i Taiwan Region, da det krævede ophold er kort og velorganiseret.

Du kan læse mere om Chung Yi Social Welfare Foundation her (linket virker pt. ikke, da Chung Yi´s hjemmeside er under opdatering).

Taiwan Region har ikke tilsluttet sig Haagerkonventionen.

(alder ved retsdato)