Samarbejdspartnere > Thailand Thailand

DIA har arbejdet med international adoption fra Thailand siden 1973. 

Formidlingsarbejdet foregår i samarbejde med Pattaya Orphanage og Child Adoption Center (CAC) under Department of Social Development and Welfare (DSDW) i Bangkok, som er den myndighed, der varetager alle adoptioner i Thailand.

Thailand har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

Formidling sker enten via det private børnehjem Pattaya eller via CAC.

Der bor børn i alle aldre på Pattaya Orphanage. De yngste er blot få dage gamle, og de ældste er op til 19-20 år. Børnene er på børnehjemmet af forskellige årsager. Nogle er gadebørn, andre er frivilligt anbragt af deres mødre, der måske er prostituerede, andre er tvangsfjernede og midlertidig anbragt af myndighederne. Kun ganske få af børnene på Pattaya Orphanage bliver frigivet til international adoption.

Børnehjemmet og den tilknyttede døveskole bliver i dag drevet af the Diocese of Chanterburi under ledelse af direktør Rev. Fr. Michael Weera Phangrak.

Pattaya Orphanage har den målsætning, at de børn, der ikke kan bortadopteres til adoptivforældre i udlandet, får en god og tryg barndom med skolegang og mulighed for en uddannelse på Pattaya Orphanage.

DIAs repræsentant på Pattaya orphanage hedder Khun Toy, hun har været repræsentant gennem de sidste mange år.

 I forhold til formidlingen via CAC, så kommer børnene fra DSDWs otte statslige børnehjem, hvoraf de tre ligger i Bangkok, og de øvrige fem er fordelt både i nord – og syd Thailand. Alle børnene er HIV-testede og som regel også for Hepatitis B.

Baggrundsoplysningerne i barnets papirer er som regel få, men der er lægelige oplysninger og foto.

DSDW beslutter hvert år, hvor mange ansøgninger, de vil modtage fra de organisationer, de samarbejder med. Det sker for at undgå alt for lange ventetider.

Børnene fra Thailand er på grund af de thailandske regler i princippet altid mindst 1 år gamle, når de hjemtages. De er oftest efterladt på sygehuset straks efter fødslen, nogle få er hittebørn.

En særlig matchningskomité, Adoption Board, vælger familien til de enkelte børn, og de kommende forældre skal også til møde med denne komité under opholdet i Thailand efter overdragelsen af barnet.

Internationale adoptioner fra Thailand gennemføres først efter, at barnet har opholdt sig hos de kommende forældre i en periode, hvor der skal sendes tre rapporter til Thailand. Når adoptionsmyndighederne i Bangkok har accepteret matchningen, foregår registreringen af adoptionen på den thailandske ambassade i København, hvorefter barnet kan blive dansk statsborger.

CAC tager sig af alle formaliteter og hjælper familierne til rette under opholdet i landet.

DIA har ingen fast repræsentant i Thailand ved formidlinger via CAC.