Samarbejdspartnere > Thailand Thailand

DIA har arbejdet med international adoption fra Thailand siden 1973. 

Formidlingsarbejdet foregik indtil 2017 i samarbejde med Pattaya Orphanage og Child Adoption Center (CAC) under Department of Children and Youth (DCY) i Bangkok, som er den myndighed, der varetager alle adoptioner i Thailand.

I dag er alle Thai børn formidlet til Danmark via Child Adoption Center (CAC), efter at DIA i december 2017 besluttede at udfase samarbejdet med Pattaya Orphanage grundet en nedgang i antallet af både formidlinger fra og nye ansøgere til Pattaya ventelisten. Læs mere om begrundelsen her. DIA fortsætter dog det fine og mangeårige samarbejde med Pattaya i forbindelse med PAS (Post Adoption Service) henvendelser. 

Thailand har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

Formidling sker via CAC.

Børnene kommer fra DCYs otte statslige børnehjem, hvoraf de tre ligger i Bangkok, og de øvrige fem er fordelt både i nord – og syd Thailand. Alle børnene er HIV-testede og som regel også for Hepatitis B.

Baggrundsoplysningerne i barnets papirer er sparsomme, med oplysninger om den sociale baggrund, lægelige oplysninger og billeder.

DSDW beslutter hvert år, hvor mange ansøgninger, de vil modtage fra de organisationer, de samarbejder med. Det sker for at undgå alt for lange ventetider.

Børnene fra Thailand er på grund af de thailandske regler i princippet altid mindst 1 år gamle, når de hjemtages. De er oftest efterladt på sygehuset straks efter fødslen, nogle få er hittebørn.

En særlig matchningskomité, Adoption Board, vælger familien til de enkelte børn, og de kommende forældre skal også til møde med denne komité under opholdet i Thailand efter overdragelsen af barnet.

Internationale adoptioner fra Thailand gennemføres først efter, at barnet har opholdt sig hos de kommende forældre i en periode, hvor der skal sendes tre rapporter til Thailand. Når adoptionsmyndighederne i Bangkok har accepteret matchningen, foregår registreringen af adoptionen på den thailandske ambassade i København, hvorefter barnet kan blive dansk statsborger.

CAC tager sig af alle formaliteter og hjælper familierne under opholdet i landet.

DIA har ingen fast repræsentant i Thailand ved formidlinger via CAC.

(alder ved retsdato)