Samarbejdspartnere > Tjekkiet Tjekkiet

DIA har formidlet internationale adoptioner fra Tjekkiet siden 1998.

Tjekkiet har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 1999.

DIA formidler børn i aldersgruppen 12-36 måneder og børn over 3 år, evt. søskende. Børnene kommer fra børnehjem over hele Tjekkiet.

De danske ansøgninger sendes til det Internationale Adoptionskontor i Brno. Kontoret fører en liste over godkendte adoptionsegnede ansøgere samt en liste over børn, som er frigivet til international adoption.

Tjekkiet samarbejder med flere andre lande i Europa samt USA, og formidler i gennemsnit ca. 40 børn til international adoption årligt.

Når en ansøgning sendes af sted fra Danmark er der en sagsbehandlingsperiode, og derefter får man besked om, om man er godkendt som adoptant fra Tjekkiet eller ej. Tjekkiet kræver, at der max. er 40 år mellem barn og forældre på matchningstidspunktet og der kræves også en udvidet psykologerklæring i ansøgningen. Tjekkiet formidler børn over 5 år til enlige.

Matchningen foregår ved at et ”board” udvælger 3 passende familier, når de får sagen om et konkret barn, der er frigivet til adoption. Derefter udvælger kontorets psykolog den familie, som skal matches til barnet.

Udrejsen til Tjekkiet foregår over 4-6 uger. Første dag skal man til møde på kontoret i Brno, hvor man får proceduren gennemgået og møder DIA’s kontaktperson og psykologen. Dagen efter rejser man til det børnehjem, hvor barnet bor og møder barnet mens kontorets psykolog er til stede. Herefter møder man hver dag barnet indtil en ny dato fastsættes, hvor psykologen igen er til stede. Det er normalt et interval på 5-10 dage. Herefter overdrages barnet endeligt.

Efterfølgende skal man tilbage til Brno og bo resten af perioden. Her skal man et par gange møde op i retten og man skal på paskontoret og have lavet pas til barnet. Når den endelige kendelse afsiges i retten i Brno har man fået barnet i pleje. Herefter kan man rejse hjem. I Danmark skal man udfærdige 3 opfølgningsrapporter inden for 6 måneder, og derefter kan man ansøge om Tjekkiets samtykke til endelig adoption.

Når samtykket gives skal Familieretshuset udstede dansk adoptionsbevilling.

(alder ved retsdato)