NYHEDER International adoption på dagsordenen i Sydkorea
Molly Holt
Konferencesalen, hvor Molly Holt afholder Holt Children´s Services 60 år jubilæumstale.

I efterårsferien var DIA i Seoul for at deltage i et internationalt seminar om adoption. Seminaret blev afholdt i forbindelse med Holt Children´s Services 60 år jubilæum, hvis motto er: ”Every child deserves a home of his own”. Holt Children´s Services blev oprindelig stiftet af det amerikanske ægtepar Harry og Bertha Holt men er i dag sydkoreansk. Dog er deres datter Molly Holt bestyrelsesformand. 

Samarbejdspartnere og repræsentanter fra otte adoptionsformidlende organisationer fra Norge, Danmark, Frankrig, Luxembourg og USA deltog for bl.a. sammen at drøfte udfordringerne for international adoption i fremtiden, og en del sydkoreansk adopterede fra forskelligelande var også tilstede.

Talerne, bl.a. en amerikansk børnelæge ved navn DR. Judith Eckerle, og direktøren fra vores norske kollega-organisation, Verdens Barn, Young Kuk Kim, leverede begge stærke argumenter for, hvorfor adoption stadigvæk er utrolig nødvendig, på trods af der i øjeblikket ses et stort fald i internationale adoptioner.

Young Kuk Kim sagde: ”The number of intercountry adoption is falling sharply because fewer children are released for intercountry adoptions, not because there are fewer children in need of safe and adequate home. For the sake of these children, we all have obligation to overcome the current challenges to be able to reach out. “

Young Kuk Kim, direktør for norske Verdensbarn
Young Kuk Kim, direktør for norske Verdensbarn

Han påpegede, at faldet i internationale adoptioner ikke er en afspejling af, at færre børn har brug for at blive adopteret, men derimod er et udtryk for, at adoptionssystemerne er blevet mere komplekse pga. øgede krav og større kontrol, og det har forårsaget lange ventetider. Ikke blot for adoptanterne men også for børnene, der uhensigtsmæssigt kommer til at vente i længere tid på børnehjemmene - selv efter de er blevet "matchet". I Sydkorea har indførelsen af en domstolsprocedure i stedet for en administrativ mere end fordoblet hjemtagelsestiden på et adoptivbarn. ”This is a bad situation for the children in need of new families”, sagde Young Kuk Kim.

Den amerikanske børnelæge, Dr. Judith Eckerle, som forsker i internationalt adopterede og selv er sydkoreansk adopteret fremlagde forskningsresultater, der viser, hvor skadeligt længerevarende børnehjemsophold kan være for børn - både fysiologisk og psykologisk. Hendes budskab var derfor: ”Reform adoption policy and make it possible for all children to be eligible for adoption if no family can be identified. Prioritize family as the most important component for the child health”.

Den amerikanske børnelæge, Dr. Judith Eckerle.
Den amerikanske børnelæge, Dr. Judith Eckerle.

Seminaret gav DIA mulighed for at drøfte forskellige adoptionsrelaterede emner med vores kollega-organisationer på et internationalt plan, og ikke mindst udveksle erfaringer og diskutere tiltag til at imødekomme de udfordringer som international adoption står over for i fremtiden.

Seneste nyt om Korea
12. September 2016 // Kina, KoreaSeptember: En vigtig måned for Kina og Korea